מיהו הריבוע" האמיתי ?"

בתמונה שלפניכם שישה ריבועים. גררו את קודקודיהם וראו מה השתנה.

זהו יישומון ג'אווה שנוצר באמצעות גאוגברה ‏www.geogebra.org‏. כנראה ג'אווה אינה מותקנת על המחשב. ניתן להתקין ג'אווה מהאתר ‏www.java.com‏.‏

א. איזה מרובע קיבלתם בכל מקרה לאחר השינוי?

ב. נסו לתאר כיצד נבנה כל מרובע, ומהם תכונותיו.

המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי, נוצר באמצעות  GeoGebra