משפחות של פונקציות חזקה

ביישום זה נחקור כיצד משפיעים הפרמטרים    על גרף הפונקציה?

זהו יישומון ג'אווה שנוצר באמצעות גאוגברה ‏www.geogebra.org‏ - נראה כי ג'אווה אינה מותקנת על המחשב. ניתן להתקין ג'אווה מהאתר ‏www.java.com‏.‏

א.      שנו את מעלת החזקה n  בסרגל הגרירה, ואפיינו סוגים שונים של פונקציות חזקה.

ב.      בחנו כיצד משתנה גרף  פונקצית חזקה זוגית עם שינוי הפרמטרים a, p, k

 
1. האם וכיצד משתנים תחומי העליה והירידה של הפונקציה?

 
2. כיצד משתנות נקודות הקיצון? מה שונה ומה דומה במיקומן ובשיעוריהן?

ג.       בחנו כיצד משתנה גרף  פונקצית חזקה אי זוגית עם שינוי הפרמטרים a, p, k

 
1. האם וכיצד משתנים תחומי העליה והירידה של הפונקציה?

 
2. כיצד משתנה נקודת הפיתול? מה שונה ומה דומה במיקומן ובשיעוריהן?

ד.      רשמו בחלון הקלט פונקציה חדשה: g(x)=f(x)+x. שוב שנו את הפרמטרים.
האם צורת הגרף נשמרה? כיצד משפיעים הפעם הפרמטרים:
 a,p,k.

 

המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי, נוצר באמצעות  GeoGebra