זוויות במצולע משוכלל

מהי הזווית הפנימית של מצולע משוכלל בעל n צלעות?

זהו יישומון ג'אווה שנוצר באמצעות גאוגברה ‏www.geogebra.org‏. כנראה ג'אווה אינה מותקנת על המחשב. ניתן להתקין ג'אווה מהאתר ‏www.java.com‏.‏

 

1.     לפניכם מחומש משוכלל החסום במעגל.

 

א.      הסבירו את מבנה האיור.
 
כמה משולשים חופפים לפניכם?

ב.      הסבירו מדוע משולש ABO שווה שוקיים.

ג.       כיצד ניתן לחשב את הזווית המרכזית  AOB ?

ד.      כיצד נחשב את זוויות הבסיס של המשולש ABO ?

ה.     מהי הזווית הפנימית של מחומש משוכלל?

 

2.     חזרו על החישובים שבצעתם מהסעיף הקודם עבור מתומן משוכלל.

 

3.      הביעו את הזווית הפנימית של מצולע משוכלל בעל n  צלעות באמצעות n.

 

המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי, נוצר באמצעות  GeoGebra