המזרקה בטבריה – חזיון אור קולי

לפניכם תמונה מהחזיון האור קולי בטבריה שעל שפת הכנרת.
בחרו את אחת המזרקות בצורת פרבולה, שנו את הפרמטרים, והתאימו לה משוואה ריבועית.

זהו יישומון ג'אווה שנוצר באמצעות גאוגברה ‏www.geogebra.org‏. כנראה ג'אווה אינה מותקנת על המחשב. ניתן להתקין ג'אווה מהאתר ‏www.java.com‏.‏

חקרו:

א. מה משותף לכל הפרבולות במזרקה ?

ב. מה משותף לכל הפרבולות שמימין התמונה?

אתי אופנהיים, המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי, נוצר באמצעות  GeoGebra