תכנית מרתונים לקראת בחינות הבגרות

תכנית מרתונים לקראת בחינות הבגרות

החל מה-8.5.13 תיפתח תכנית מרתונים לקראת בחינות הבגרות, בשיתוף מטח והטלוויזיה החינוכית, המציעה לתלמידים להשתתף בשיעורי חזרה מסכמת לקראת בגרות בארבעה מקצועות לימוד: פיסיקה, מתמטיקה, עברית ואזרחות (בעברית ובערבית). התכנית האמורה כוללת שיעורים מצולמים, שיעורים סינכרוניים ומבחנים מקוונים בכל אחד ממקצועות הלימוד. תכנים אלה יועמדו לרשות התלמידים באתר – www.23tv-bagrut.cet.ac.il על-פי סדר מועדי בחינות הבגרות.

היוזמה לביצוע המרתונים היא של שר החינוך לקראת בחינות הבגרות הקרבות.

במסגרת שיתוף הפעולה האמור, יועמדו לרשות התלמידים באתר האמור:

* שיעורים מצולמים בנושאים נבחרים מתוך תכנית הלימודים
* שיעורים סינכרוניים בנושאים נבחרים שיפורסמו במערכת ייעודית שתאפשר לכל תלמיד ללמוד באופן מקוון את הנושא המתאים לו.
* מבחני מתכונת מקוונים אשר יתבססו על מאגר שאלות בחינות הבגרות, בצירוף פתרונות מלאים. מבחנים אלה יועמדו לרשות התלמידים בסמוך למועדי בחינות הבגרות ויאפשרו להם להתנסות במצב היבחנות הדומה למבחן בפועל.
* שיעורי חזרה מסכמת בכל אחד מהמקצועות שיבוצעו באופן סינכרוני למאות תלמידים בו זמנית וישודרו אונליין לכלל התלמידים הניגשים לבגרות באמצעות הערוץ של הטלוויזיה הלימודית ב-Youtube.
* שיעורים סינכרוניים שיתבצעו סמוך למועד המבחן, בהם יוצגו פתרונות מבחני המתכונות, תוך מתן אפשרות לתלמידים לשאול שאלות במהלך השיעור. גם שיעורים אלה ישודרו ב - Youtube לכלל התלמידים ויאפשרו להם לשאול את המנחה שאלות בזמן אמת.
* מענה א-סינכרוני לשאלות תלמידים שיינתן במקביל למועדי השיעורים הסינכרוניים ולאחריהם.  

 

 
 
תכנון ליניארי

הטלוויזיה החינוכית: 
תכנון ליניארי
 

משה קוקוס, מורה ומחבר ספרי לימוד במתמטיקה, מלווה את הצופים בדרך הנכונה לפתרון בעיות לינאריות, בעזרת אמצעי המחשה מגוונים, הסברים מפורטים, טיפים ופתרונות מלאים, והכול מותאם במיוחד לנבחנים ב-3 יחידות בגרות במתמטיקה.

 Sample Image

 
 
טלוויזיה חינוכית- סטטיסטיקה

הטלוויזיה החינוכית: 
סטטיסטיקה

יואל גבע, מחבר ספרי לימוד ומקים "בית הספר לבגרות ופסיכומטרי של יואל גבע", מפצח את סודות הסטטיסטיקה ב-8 שיעורים מרוכזים, המותאמים במיוחד לנבחנים ב-3 יחידות לבגרות במתמטיקה.
בעזרת מצגות, גרפים, הסברים מפורטים וטיפים הלקוחים מניסיונו העשיר בהוראה, גבע מוביל את הצופים כל הדרך להצלחה בבחינת הבגרות.

 Sample Image

 
 
מורה פרטי 3 ו-4 יחידות לימוד

הטלוויזיה החינוכית:
מורה פרטי ל 3, 4 ו - 5 יחידות לימוד.

שי אולשר, מורה למתמטיקה, מלמד את החומר היבש בצורה משעשעת, בהירה וקולחת, באמצעות מתן שאלות ודרכי פתרון הכלולים בבחינת הבגרות במתמטיקה.
בשיעור משתתפים "תלמידים" המגולמים על ידי שחקנים, היוצרים עם המנחה דיאלוג שנון ומעניין.


מורה פרטי ל3 יחידות לימוד:
 פרקים 1-12 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
 פרקים 13-15 גיאומטריה אנליטית
 פרקים 16-18 בעיות מילוליות
 פרקים 19-22 טריגונומטריה

מורה פרטי ל4 יחידות לימוד:
 פרקים 25-30 טריגונומטריה
 פרקים 40-46 פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות
 פרקים 47-49 סדרות
 פרקים 50-53 הסתברות

מורה פרטי ל5 יחידות לימוד:
 פרקים 54-56 וקטורים בגישה אלגברית 

ערוץ YouTube של התוכנית "מורה פרטי", כולל העונה החדשה, שכוללת הסתברות, וקטורים, מספרים מרוכבים, חשבון דיפרנציאלי וגיאומטריה אנליטית.

 Sample Image

 
 
סדרת תוכניות שיעור פרטי
שיעור פרטי-הכנה לבגרות בטלוויזיה  סדרת תכניות בת 12 פרקים באורך 30 דקות,שמציגה בצורה קלה מוחשית ומהנה את הנושאים השונים,שאלות ודרכי פתרון הכלולים בבחינת הבגרות מתמטיקה בשאלון ג',כל זאת באמצעות המורה - מר שי אולשר ושחקן,הדנים בכל פרק בנושא אחר מתוך הנושאים הנדרשים בבחינת הבגרות.
באתר מופיע לוח השידורים וכן ניתן לצפות בו בכל התוכניות. כמו כן ניתן להוריד סיכומים, תרגילים ופתרונות.
 
 Sample Image

 
 Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב