נוסחאות הכפל המקוצר - ריבוע הסכום
 

נוסחאות הכפל המקוצר - ריבוע הסכום   

 

נושא: אלגברה - נוסחאות
תיאור: המחשה ויזואלית לנוסחה של ריבוע של דו איבר כחלק מנוסחאות הכפל המקוצר.

 
הוכחה ויזואלית לנוסחת הפרש הריבועים - 1
 

הוכחה ויזואלית לנוסחת הפרש הריבועים - 1

נושא: מודל ויזואלי לחיבור מספרים מכוונים בעזרת קשתות
כיתה:
מבוסס על בחינת בגרות:

תיאור: הוכחה ויזואלית לנוסחת הפרש ריבועים בעזרת חישובי שטחים.
מתוך הפיצוח: "הפרש ריבועים"

http://highmath.haifa.ac.il/images/stories/masheabai_oraha_velemida/applets/Difference_of_Two_Squares_1.png

 

 
הוכחה ויזואלית לנוסחת הפרש הריבועים - 2
 

הוכחה ויזואלית לנוסחת הפרש הריבועים - 2

נושא: מודל ויזואלי לחיבור מספרים מכוונים בעזרת קשתות
כיתה:
מבוסס על בחינת בגרות:

תיאור: הוכחה ויזואלית לנוסחת הפרש ריבועים בעזרת חישובי שטחים.
מתוך הפיצוח: "הפרש ריבועים"

http://highmath.haifa.ac.il/images/stories/masheabai_oraha_velemida/applets/Difference_of_Two_Squares_2.png

 

 
הוכחה ויזואלית לנוסחת הפרש הריבועים - 3
 

הוכחה ויזואלית לנוסחת הפרש הריבועים - 3

נושא: מודל ויזואלי לחיבור מספרים מכוונים בעזרת קשתות
כיתה:
מבוסס על בחינת בגרות:

תיאור: הוכחה ויזואלית לנוסחת הפרש ריבועים בעזרת חישובי שטחים.
מתוך הפיצוח: "הפרש ריבועים"

http://highmath.haifa.ac.il/images/stories/masheabai_oraha_velemida/applets/Difference_of_Two_Squares_3.png

 

 Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב