נקודת קיצון ושטחים חסומים
 

נקודת קיצון ושטחים חסומים

 

נושא: נקודת קיצון ושטחים חסומים.
כיתה: יא'- יב'
מבוסס על בחינת בגרות:
שאלון 003, חורף תשע"א, שאלה 4. 
תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

 

 


תגים:  פרבולה קדקוד של פרבולה חישוב שטחים אינטגרל נקודות חיתוך עם צירים.
 
שורשים פשוטים של פולינום
 

שורשים פשוטים של פולינום

 

נושא: פונקציה פולינומיאלית
כיתה:
מבוסס על בחינת בגרות:

תיאור: דף עבודה אינטראקטיבי ויישום דינאמי לחקירת הגרפים של פולינומים המיוצגים כמכפלת גורמים לינאריים והשפעת ריבוי השורש על הגרף.

 

 


תגים:  פרבולה קדקוד של פרבולה חישוב שטחים אינטגרל נקודות חיתוך עם צירים.
 
ריבוי השורש של פולינום
 

ריבוי השורש של פולינום

 

נושא: פונקציה פולינומיאלית
כיתה:
מבוסס על בחינת בגרות: 

תיאור: דף עבודה אינטראקטיבי ויישום דינאמי בו ניתן לחקור כיצד משפיע ריבוי השורש (חזקת הגורם) על התנהגות גרף הפולינום. 

 

 


תגים:  פרבולה קדקוד של פרבולה חישוב שטחים אינטגרל נקודות חיתוך עם צירים.
 
קשר בין פרבולה לפונקצית השורש שלה
 

 קשר בין פרבולה לפונקצית השורש שלה

 

נושא: קשר בין פרבולה לפונקצית השורש שלה.
כיתה: יא'-יב'
מבוסס על בחינת בגרות:
שאלון 804, קיץ תש"ע, מועד ב', שאלה 9.
תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

  

 


תגים:  פונקציה פונקצית שורש פעולות על פונקציות פרמטרים
 
משפחות של פונקציית חזקה
 

 משפחות של פונקציית חזקה

 

נושא: משפחות של פונקציית חזקה.                                               
כיתה:  י'
תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי החוקרים את משפחת פונקציות החזקה בצורה המוזזת מהצורה f(x)=a(x-p)n+k . ראשית יש חלוקה לפונקצית חזקה זוגית ואי זוגית,. לאחר מכן חוקרים הזזות ומתיחות של פונקציות החזקה. פעילות זו היא הרחבה להכרות עם הפונקציה הריבועית בצורה הקודקודית.  

   

 


תגים:  פונקצית חזקה פונקציה זוגית אי זוגית הזזה מתיחה
 Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב