מודל ויזואלי לחיבור מספרים מכוונים בעזרת קשתות
 

מודל ויזואלי לחיבור מספרים מכוונים בעזרת קשתות

נושא: מודל ויזואלי לחיבור מספרים מכוונים בעזרת קשתות
כיתה: ז
תיאור: ניתן להדגים ולחקור סכום של מספרים שליליים. במודל זה, המחובר הראשון מוצג כנקודה על ציר המספרים והמחובר השני מייצג תנועה בצעדים ימינה או שמאלה- תלוי בסימן המחובר השני. תנועה ימינה- המחובר השני חיובי ותנועה שמאלה- המחובר השני שלילי. תוצאת החיבור היא הנקודה אליה הגענו.

http://highmath.haifa.ac.il/images/stories/masheabai_oraha_velemida/applets/arcs.png

 


תגים:  מספר שלילי ציר המספרים חיבור וחיסור מספרים מכוונים
 
מודל ויזואלי לחיבור מספרים מכוונים בעזרת חיצים
 

מודל ויזואלי לחיבור מספרים מכוונים בעזרת חיצים

נושא: מודל ויזואלי לחיבור מספרים מכוונים בעזרת חיצים
כיתה: ז
תיאור: ניתן להדגים ולחקור סכום של מספרים שליליים. במודל זה כל רישום מספרי מתואר על-ידי חץ (וקטור) שלו גודל וכוון. כאשר אורך החץ מבטא את ערכו המוחלט של המספר וכיוונו מבטא את סימנו: חץ שמאלה מספר חיובי, חץ ימינה מספר שלילי. מכאן גם השם מספרים מכוונים.

http://highmath.haifa.ac.il/images/stories/masheabai_oraha_velemida/applets/arrows.png

 


תגים:  מספר שלילי מספרים מכוונים ציר המספרים חיבור וחיסור מודל
 Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב