מלבן ומשולש שווה שוקיים
 

מלבן ומשולש שווה שוקיים   

 

נושא: קטע אמצעים  
תיאור: יישום דינאמי בו מוצגת בעיה גיאומטרית פתוחה. על אחת מצלעות המלבן בנו משולש ווה שוקיים כך שהקטע הנוצר בצלע המקבילה במלבן הוא קטע אמצעים של המשולש. על פי האיור יש למצוא יחסי שטחים שונים.

   

 

 
מן הפנים אל החוץ
 
 מן הפנים אל החוץ

 

נושא: קטע אמצעים                                                                
כיתה:
תיאור: דף עבודה , יישום דינאמי - משולש לבעית חקר האם וכיצד ניתן לבנות משולש מנקודות אמצעי הצלעות. הבעיה גם מורחבת למרובעים וניתן לחקור בעזרתה  יישום דינאמי - מרובע              

 

 
הריבוע וקטע אמצעים
 
 הריבוע וקטע אמצעים

 

נושא: הריבוע וקטע אמצעים                
כיתה:
מבוסס על בחינת בגרות: מאגר 802, שאלה 19-20 
תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות              

 

 
מרובע חסום במרובע
 
 מרובע חסום במרובע

 

נושא: קטע אמצעים                 
כיתה:
מבוסס על בחינת בגרות: שאלון 804, קיץ תשע"ב, שאלה 4 
תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות              

 


תגים:  מלבן מקבילית מעויין זוויות מתאימות זוויות מתחלפות דמיון
 
קטע אמצעים במשולש
 
 קטע אמצעים במשולש

 

נושא: קטע אמצעים                               
כיתה:
תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי                                 

 

 Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב