משפטי חפיפה

משפטי חפיפה

מקור:
illuminations
אופי הפעילות:
חקר בעזרת יישום דינאמי
תאור: יישום אינטראקטיבי בו המשימה היא לבנות שני משולשים חופפים לפי משפטי החפיפה השונים. משולש אחד ניתן בכחול והשני באדום. באפשרותכם לבחור מהם הנתונים,   לחבר את הצלעות והזוויות עד להשלמת המשולש. לאחר מכן בונים משולש נוסף. היישום מאפשר לבדוק על ידי הזזה וסיבוב האם שני המשולשים שבניתם אכן חופפים.

 

תגובות (1)

 

תגים:  משפטי חפיפה
 
משולשים לא חופפים אבל מאד שווים

משולשים לא חופפים אבל מאד שווים

מקור:
מטח Geogebra tube
אופי הפעילות:
חקר בעזרת יישום דינאמי
תאור:
חקירה של מספר אלמנטים שווים בין שני משולשים לא חופפים.
יש להתחיל בשאלה כללית כמה אלמנטים יכולים להיות שווים בין שני משולשים שאינם חופפים? איזה אלמנטים אלו יכולים להיות: 3 צלעות ו- 2 זוויות? צירוף אחר? ורק אחר כך לבקש מהתלמידים לחקור את הספירלות שניתן לבנות ביישומון.
ניתן להמשיך ולחקור את התנאים ההכרחיים והמספיקים ליצירת ספירלות כאלו.
דף עבודה מפורט של פרופ' אורית זסלבסקי ניתן למצוא ב"קשר חם" בקישור הבא.

 

תגובות (0)

 
 
תנאים להגדרת משולשים חופפים

תנאים להגדרת משולשים חופפים

מקור:
מטח 
אופי הפעילות:
חקר בעזרת יישום דינאמי
תאור: דף עבודה אינטראקטיבי, עם יישום דינאמי בגאוגברה. מהם התנאים לכך שמשולשים יהיו חופפים? שאלות המנחות לגילוי וחקירה של משפטי החפיפה במצבים שונים, ובנייה גיאומטרית בסרגל ומחוגה של משולשים חופפים.

 

תגובות (0)

 
 
חקירת משולשים חופפים בגאוגברה

חקירת משולשים חופפים בגאוגברה

מקור:
מתמטיקה משולבת  
אופי הפעילות: חקר בעזרת יישום דינאמי
תאור: אוסף פעילויות בגאוגברה לחקירת משולשים חופפים.
משולש חופף לפי צ.צ.צ.
משולש שווה שוקיים חופף למשולש נתון
מעוין לפי צלע נתונה
פי כמה גדול השטח משטח משולש ABC
משולש חופף לפי ז.צ.ז.
האם המשולשים חופפים
משולש שווה שטח
משולש חופף למשולש נתון לפי צ.ז.צ.

 

תגובות (0)

 
 
בניית משולשים חופפים

בניית משולשים חופפים  

מקור: 
National library of Virtual manipulatives  
אופי הפעילות:
חקר בעזרת יישום דינאמי
תאור: יישום אינטראקטיבי בו המשימה היא לבנות שני משולשים חופפים לפי משפטי החפיפה השונים. משולש אחד ניתן בכחול והשני באדום. יש לחבר את הצלעות לזווית עד להשלמת המשולש. היישום נותן משוב האם שני המשולשים שבניתם אכן חופפים.

 

תגובות (0)

 
 Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב