a+b)^3)

a+b)^3)      

מקור:
Wolfram demonstration
אופי הפעילות:
חקר בעזרת יישום דינאמי
תאור: המחשה דינאמית של הנוסחה המקוצרת של העלאה בחזקת שלש סכום חד איברים ויצירת נפח תיבה.
 
 

תגובות (0)

 
 
פיתוח הבינום של ניוטון

פיתוח הבינום של ניוטון      

מקור:
NGFL-cymru
אופי הפעילות:
חקר בעזרת יישום דינאמי
תאור: הצגה דינאמית בפלאש של פירוק הביטוי a+b)n) בעזרת משולש פסקל.
 
 

תגובות (0)

 
 
ריבוע סכום חד איברים

ריבוע סכום חד איברים      

מקור:
Wolfram demonstration
אופי הפעילות:
חקר בעזרת יישום דינאמי
תאור: המחשה דינאמית של הנוסחה המקוצרת של ריבוע סכום חד איברים.
 
 

תגובות (0)

 
 
(a+b)*(a-b)

(a+b)*(a-b)      

מקור:
youtube
אופי הפעילות:
חקר בעזרת יישום דינאמי
תאור: סדרת סרטונים בעברית ובהם הדגמה להוכחות ויזואליות בעזרת פאזל של נוסחאות הכפל המקוצר.
 
 

תגובות (0)

 
 
נוסחאות הכפל המקוצר

נוסחאות הכפל המקוצר      

מקור:
שיעורטון
אופי הפעילות:
חקר בעזרת יישום דינאמי
תאור: שיעור מוסרט ובו פיתוח והמחשה של נוסחאות הכפל המקוצר.
 
 

תגובות (0)

 
 Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב