Foiled Proof

Foiled Proof
 

מקור: Minutephysics
אופי הפעילות: יישום דינאמי.
תיאור: סרטון קצר הממחיש את חוק הפילוג מנקודת מבט אנרגטית ומבדרת. 
 

תגובות (0)

 
 
דרגשי העץ

דרגשי העץ
 

מקור: משימות אוריינות
אופי הפעילות: יישום דינאמי.
תיאור: יישומון דינאמי המציע חקר וגילוי במשימה האוריינית דרגשי העץ.
המשימה מיועדת לכיתה ז ומשלבת את התחום האלגברי והגיאומטרי
על תכונות המלבן והריבוע כולל שטח והיקף.
ניתן לשנות את מימדי הספסל ולאסוף נתונים בטבלה.
היישומון מלווה בשאלות אינטראקטיביות.

יישומון דרגשי העץ בהפקת אלנט עבור אגף טכנולוגיות מידע במשרד החינוך.

 
 

תגובות (0)

 
 
שאלונים אינטראקטיביים לתרגול כינוס איברים
 

שאלונים אינטראקטיביים לתרגול כינוס איברים      

מקור:

אופי הפעילות:
חקר בעזרת יישום דינאמי
תאור: שאלונים עם ביטויים אלגברים מסוגים שונים ברמות שונות לפישוט, עם משוב אינטראקטיבי. מתאים לתרגול ולבחינה עצמית. לדוגמה:                                   שאלון כינוס איברים - מקדמים שלמים                      שאלון כינוס איברים - שברים מעורבים                            שאלון כינוס איברים - שברים עשרוניים                     שאלון כינוס איברים - שברים עם מכנים שונים                    שאלון כינוס איברים עם שני זוגות סוגריים
 
 

תגובות (0)

 
 
אלגברה בשטחים

אלגברה בשטחים      

מקור:
wisweb
אופי הפעילות:
חקר בעזרת יישום דינאמי
תאור: היישום דינאמי לתרגול חוק הפילוג. בפניך אוסף בעיות בהן מוצגים שטחים שונים של מלבנים, עליכם להשלים את המספרים או את הנעלמים החסרים, ולבדוק את תשובתכם.
 
 

תגובות (0)

 
 Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב