לוח משחק

לוח משחק
מקור
: משימות אוריינות
אופי הפעילות: יישום דינאמי
תיאור: יישומון דינאמי המציע חקר וגילוי במשימה האוריינית לוח משחק.
המשימה מיועדת לכיתה ט ומאפשרת לשנות את מימדי לוח המשחק
ולאסוף נתונים בטבלה.. היישומון מלווה בשאלות אינטראקטיביות.
ייש
ומון לוח המשחק  בהפקת אלנט עבור אגף טכנולוגיות מידע במשרד החינוך.


 
חלקת אדמה

חלקת אדמה

מקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי 
אופי הפעילות: יישומון.
תאור: מתוך משימות אוריינות לכיתה ט בנושא פונקציות, חלקת אדמה משימה בה שילוב של פונקצית הישר ופונקציה ריבועית. המשימה מלווה ביישומון המדמה את הסיטואציה המתוארת בשאלה. שאלה דומה מופיעה במאגר השאלות ל-3 יח"ל. (יישומון לבעיית הקיצון)

 


 
דלת מסתובבת

דלת מסתובבת

מקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה
אופי הפעילות: יישומון
תאור: מתבסס על שאלה מתוך דוגמאות למבחני פיזה 2012. היישומון מדמה דלת מסתובבת עם שלש כנפיים. ניתן לשנות את מספר הכנפיים בדלת וכן את מימדי הפתחים.

 
 
בגלגל הענק

בגלגל הענק

מקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה
אופי הפעילות: יישומון
תאור: מתבסס על שאלה מתוך משימות האוריינות לכיתה ט, בגלגל הענק, בנושא שאלות מילוליות. המשימה אינטגרטיבית ומשלבת נושאים שונים כגון: היקף מעגל ומקטע, גיאומטריה של משולשים ומרובעים, סימטריה במעגל ועוד.  היישומון מדמה את סיבובי גלגל הענק ושני רוכבים עליו. ניתן לשנות את מימדי הגלגל ואת מספר המושבים בו.


 
השחיינים

השחיינים

מקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה
אופי הפעילות: יישומון
תאור: מתבסס על שאלה מתוך משימות האוריינות לכיתה ט'.  היישומון המדמה את הסיטואציה של השחייה של שני שחיינים, ובניית הגרף המתאר את השחייה.


 Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב