הנחות בחנות הספרים

הנחות בחנות הספרים
 

מקור: שאלות לדוגמא ממבחני פיזה
יישומונים:
המרכז הישראלי למצויינות בחינוך עבור אגף טכנולוגיות מידע במשרד החינוך.
אופי הפעילות:
סרטון ויישומון .
תיאור
: יישומון המציע חקירה של בעיות שונות של חישובי הנחות באחוזים, והשוואה בין מבצעים שונים. ביישומון מודל ויזואלי פשוט לחשוב אחוזים מכמות. היישומון מלווה בסרטון הסבר. בסרטון הצעה כיצד ניתן להכליל שאלות מסוג זה ולפתור אותן אלגברית.

 


 Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב