מספרים מרוכבים
 
 מספרים מרוכבים

 

ספר מאת מרכז המורים                                                          
כיתה: יב, 5 יחל
תיאור: אוסף פעילויות להמחשה והצגה של
מספרים מרוכבים בתוכנת הגאוגברה.            

http://highmath.haifa.ac.il/images/geogebra/mrk.PNG

 

 
וקטורים-מדריך
 
 וקטורים

 

ספר מאת מרכז המורים                                                           
כיתה: יב, 5 יחל
תיאור: אוסף פעילויות להמחשה והצגה של וקטורים
בתוכנת הגאוגברה.          

http://highmath.haifa.ac.il/images/geogebra/vct.PNG

 

 Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב