משולחן המפמ"ר

                                                                                                                                                 
משולחן המפמ"ר
מקור: על"ה 52, תשע"ה 2015                                                                                                        
 
הבנה של סרטוטים דו-ממדיים המתארים אובייקטים תלת-ממדיים

                                                                                                                                              

הבנה של סרטוטים דו-ממדיים המתארים אובייקטים תלת-ממדיים בהוראת הגאומטריה במרחב
כתב: מירלה וידר, אבי ברמן ובוריס קויצו
מדור:
מהמחקר בחינוך המתמטי
תקציר: המאמר עוסק במכשולים חזותיים הניצבים בפני תלמידי תיכון בדרכם להבנה של סרטוטים המלווים בעיות בגאומטרית המרחב. המחקר המוצג במאמר מתמקד בשני סוגים של מידע הטמון בשרטוט דו-ממדי של אובייקט גיאומטרי תלת-ממדי: מידע העלול להטעות ולעכב הבנה (PMI) ומידע העשוי להועיל ולעורר הבנה (PHI).
מקור:
 על"ה 52, תשע"ה 2015
.

 
הזדמנויות ללמידת מתמטיקה הנוצרות משילוב הערכתעמיתים

                                                                                                                                              

הזדמנויות ללמידת מתמטיקה הנוצרות משילוב הערכת עמיתים בהוראה
כתב: יניב ביטון
מדור: מהמחקר בחינוך המתמטי
תקציר: המאמר עוסק בהזדמנויות הלמידה הנוצרות בעת שילוב של משימות הערכת עמיתים בתהליך הלמידה. חלקו הראשון של המאמר מתאר מחקר שהתקיים במרכז לחינוך קדם-אקדמי בטכניון, בו נבדקה תרומתן של משימות הערכת עמיתים בקרב סטודנטים, וזוהו 4 הזדמנויות למידה שיצרו משימות ההערכה. חלקו השני של המאמר מתאר מהלך של שילוב הערכת עמיתים בקרב תלמידי 5 יחידות לימוד במתמטיקה, הלומדים בתיכון הוירטואלי, ומראה כיצד ארבע ההזדמנויות ללמידה שזוהו במחקר שנערך בקרב סטודנטים, באות לידי ביטוי גם בפעילויות הערכת עמיתים בקרב תלמידי 5 יחידות לימוד במתמטיקה בתיכון הווירטואלי. 
מקור: על"ה 52, תשע"ה 2015.

 
בעקבות שאלה

                                                                                                                                              

בעקבות שאלה מעל"ה 51- פיתרון והזמנה לחקר
כתבו:
מדור: בעקבות
 
מקור: על"ה 52, תשע"ה 2015.

 
חקירת מקומות גיאומטריים בסביבה גיאומטריה דינמית

                                                                                                                                              

חקירת מקומות גיאומטריים בסביבה גיאומטריה דינמית
כתבו: רותי סגל, משה סטופל וויקטור אוקמן
מדור: חקירה מתמטית
תקציר: המאמר מציג את התרומה של סביבה גאומטרית דינמית להוראת גאומטריה אנליטית. התרומה מודגמת באמצעות הרחבה של בעיות אחדות מתוכנית הלימודים לבעיות חקר ושימוש בגאוטריה דינמית להמחשת הפתרון. בנוסף, המאמר מציג קווי דמיון בין הבעיות השונות, ומסביר אותם כמקרים שונים של תופעה מתמטית אחת. 
מקור: על"ה 52, תשע"ה 2015.

 
להמשך המאמר...Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב