Home2 arrow home3
home3
סולמות ונחשים

סולמות ונחשים
 


מקור: 
Math Interactivities
אופי הפעילות:
שחקו בסולמות ונחשים, משחק אינטראקטיבי, עם גלגלי מזל (רמה 1) או שתי קוביות (רמה 2) וחקרו מה ההסתברות שלכם לטפס במעלה הלוח. הפעילות כוללת גם דפי עבודה, פתרונות ולוח משחק להדפסה. פעילות

 
 

תגובות (0)

 
 
משחקי מזל ביריד

משחקי מזל ביריד
 


מקור:
mrnussbaum
אופי הפעילות:
משחק אינטרנטי (מותאם גם ל-IPAD) בו מספר שלבים. המטרה לזכות בכמה שיותר כרטיסים במשחקים בהם יש לחשב הסתברויות ברמות שונות. הכרטיסים יזכו אותך בכניסה ליריד בו עוד חמישה משחקי הסתברות שונים

 
 

תגובות (0)

 
 
מהי ההסתברות למפולת שלגים?

מהי ההסתברות למפולת שלגים?
 


מקור:
Math Interactives
אופי הפעילות:
סרטון ופעילות אינטראקטיבית לחקר ההבדל בין הסתברות ניסויית והסתברות תיאורטית והצגתן בגרף עמודות או טבלת שכיחות יחסית. מלווה בדף עבודה.

 
 

תגובות (0)

 
 
מהי ההסתברות למצוא דרכך במדבר?

מהי ההסתברות למצוא דרכך במדבר?
 


מקור:
TeachingWithVideo's
אופי הפעילות:
סרטון אנימציה משעשע, תלת מימד, המסביר בפשטות והומור מושגי יסוד בהסתברות

 
 

תגובות (0)

 
 
גלגל המזל

גלגל המזל
 


מקור:
המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי
אופי הפעילות:
הפיצוח בנושא הסתברות כולל יישום אינטראקטיבי (מתוך NRICH) של גלגלי מזל שונים (רולטה) .בפיצוח מספר פעילויות לחקירת ההסתברות של אירועים דו שלביים ויותר. בפיצוח חקירה של הקשר בין הסתברות ניסויית, בה חוזרים שוב ושוב על הניסוי ויוצרים טבלת שכיחויות וגרף עמודות, לבין הסתברות תיאורטית.

 
 

תגובות (0)

 
 
משחקי מזל בחנוכה

משחקי מזל בחנוכה
 


מקור:
המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי
אופי הפעילות:
בפיצוח בעיות ברמות קושי שונות בהסתברות. בבעייה הראשונה משחק בו ניתן להתנסות עם יישום אינטראקטיבי.

 
 

תגובות (0)

 
 
כלים אינטראקטיביים להסתברות ניסויית

כלים אינטראקטיביים להסתברות ניסויית
 


מקור:

אופי הפעילות:
מטבע, קובייה, קלפים וגלגלי מזל - אוסף כלים אינטראקטיביים להגרלה. ניתן לבצע את ניסוי ההגרלה שוב ושוב ולראות את ההתאמה בין ההסתברות הניסויית להסתברות התיאורטית.

כלי אינטראקטיבי לבניית גלגל מזל צבעוני

Virtual Spinner - גלגל מזל אינטראקטיבי – יישומון בו ניתן לעצב את גלגל המזל ולהגריל מספר.

Virtual Dice – קובייה אינטראקטיבית - יישומון בו ניתן לבחור מספר קוביות ולהגריל מספרים

 
 

תגובות (0)

 
 
סולמות ונחשים

סולמות ונחשים
 


מקור: 
Math Interactivities
אופי הפעילות:
שחקו בסולמות ונחשים, משחק אינטראקטיבי, עם גלגלי מזל (רמה 1) או שתי קוביות (רמה 2) וחקרו מה ההסתברות שלכם לטפס במעלה הלוח. הפעילות כוללת גם דפי עבודה, פתרונות ולוח משחק להדפסה. פעילות

 
 

תגובות (0)

 
 
משחקי מזל ביריד

משחקי מזל ביריד
 


מקור:
mrnussbaum
אופי הפעילות:
משחק אינטרנטי (מותאם גם ל-IPAD) בו מספר שלבים. המטרה לזכות בכמה שיותר כרטיסים במשחקים בהם יש לחשב הסתברויות ברמות שונות. הכרטיסים יזכו אותך בכניסה ליריד בו עוד חמישה משחקי הסתברות שונים

 
 

תגובות (0)

 
 
מהי ההסתברות למפולת שלגים?

מהי ההסתברות למפולת שלגים?
 


מקור:
learnalberta
אופי הפעילות:
סרטון ופעילות אינטראקטיבית לחקר ההבדל בין הסתברות ניסויית והסתברות תיאורטית והצגתן בגרף עמודות או טבלת שכיחות יחסית. מלווה בדף עבודה.

 
 

תגובות (0)

 
 
מהי ההסתברות למצוא דרכך במדבר?

מהי ההסתברות למצוא דרכך במדבר?
 


מקור:
TeachingWithVideo's channel
אופי הפעילות:
סרטון אנימציה משעשע, תלת מימד, המסביר בפשטות והומור מושגי יסוד בהסתברות

 
 

תגובות (0)

 
 
סדרי גודל בעולם

סדרי גודל בעולם
 


מקור:

אופי הפעילות:
תוכנה ידידותית וויזואלית להתרשמות מסדרי גודל בעולם. מה הגודל של חיידקים? ומה הגודל של היקום? התוכנה מציגה בשפות שונות, גם בעברית,סרגל שניתן לנוע עליו, ומראה גופים בגדלים שונים, מהחלקיקים הקטנים ביותר ועד לגלקסיות עצומות. ראו הצעה לפעילות באתר כיתה בפיתה.

 
 

תגובות (0)

 
 
חזקות של 10

חזקות של 10
 


מקור:

אופי הפעילות:
סרטון מרהיב
תרגיל קולנועי מדעי, בקריינתו של פיל מוריסון. סדרת תמונות של זוג עורך פיקניק בפארק, בה כל תמונה מראה אזור קטן פי עשרה מהקודמת. הסדרה מתחילה בתמונה של היקום המוכר כולו, והמצלמה מתמקדת בהדרגה, עד שניתן לראות את החלקיקיים התת-אטומיים בתוך ידו של הגבר.

 
 

תגובות (0)

 
 
העבר את זה הלאה

העבר את זה הלאה
 


מקור:
המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי
אופי הפעילות: הפיצוח עוסק בחקירת תהליכי גידול מעריכי. ניתן לשלב בלימוד סדרה הנדסית או בבעיות גדול ודעיכה.

 
 

תגובות (0)

 
 
חזקות של 10

חזקות של 10
 


מקור:

אופי הפעילות:
סרטון מרהיב
תרגיל קולנועי מדעי, בקריינתו של פיל מוריסון. סדרת תמונות של זוג עורך פיקניק בפארק, בה כל תמונה מראה אזור קטן פי עשרה מהקודמת. הסדרה מתחילה בתמונה של היקום המוכר כולו, והמצלמה מתמקדת בהדרגה, עד שניתן לראות את החלקיקיים התת-אטומיים בתוך ידו של הגבר.

 
 

תגובות (0)

 
 
העבר את זה הלאה

העבר את זה הלאה
 


מקור:
המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי
אופי הפעילות: הפיצוח עוסק בחקירת תהליכי גידול מעריכי. ניתן לשלב בלימוד סדרה הנדסית או בבעיות גדול ודעיכה.

 
 

תגובות (0)

 
 
חזקה ונתחזק

חזקה ונתחזק
 


מקור:
המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי
אופי הפעילות: הפעילות כוללת חידות המסודרות מן הקל אל הכבד. פתרון החידות דורש ידע בחוקי חזקות ובחשבון מודולארי (שאריות). תוכלו לשלב את החידות בהוראת נושא החזקות, בהעשרה ואפילו בנושא האינדוקציה בו נראה שיטות הוכחה שונות לבעיות של חלוקה במספר.

 
 

תגובות (0)

 
 
סדרי גודל בעולם

סדרי גודל בעולם
 


מקור:

אופי הפעילות:
תוכנה ידידותית וויזואלית להתרשמות מסדרי גודל בעולם. מה הגודל של חיידקים? ומה הגודל של היקום? התוכנה מציגה בשפות שונות, גם בעברית,סרגל שניתן לנוע עליו, ומראה גופים בגדלים שונים, מהחלקיקים הקטנים ביותר ועד לגלקסיות עצומות. ראו הצעה לפעילות באתר כיתה בפיתה.

 
 

תגובות (0)

 
 
סיפורי גרפים

סיפורי גרפים
 

מקור:
Dan Meyer
אופי הפעילות:
פרוייקט מאת dan meyer בו סרטונים קצרים המתארים סיטואציות שונות מהחיים, סיפור קצר כגון ניפוח בלון, כדור מתגלגל, סיבוב בקרוסלה. על התלמידים לצפות בסרטונים, לתאר ולהבין את הסיטואציה הנתונה, ולהרכיב גרף מתוך הנתונים בסרטון. ראו הרצאה מומלצת של TED כיצד מציע דן מאייר לעשות שינוי בכיתת המתמטיקה.
 
 

תגובות (0)

 
 
התספורת של גל

התספורת של גל  
 

מקור:
המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי
אופי הפעילות:
דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה 21 בשאלון 801. ביישום מושם דגש על השיפועים השווים בגרף. יש אפשרות לשנות את השיפועים ולבדוק כיצד משתנה קצב גידול השיער. כמו כן יש הנחיות בדף העבודה לענות על כל סעיפי השאלה.
 
 

תגובות (0)

 
 
צביעת צורות

צביעת צורות  
 

מקור:
המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי
אופי הפעילות:
דף עבודה ויישום דינאמי לחקירת ההתאמה בין הפונקציה של שטחים בצורות שונות המתמלאים בצבע לפי הזמן, לבין הגרפים שלהם. ניתן לדון באופי השונה והדומה של קצב השתנות הפונקציות.
 
 

תגובות (0)

 
 
ספר סיפור

ספר סיפור 
 

מקור:
nrich
אופי הפעילות:
בפעילות האינטראקטיבית של nrich, מטייל אדם בשדה אחו סביב העז שלו. ביכולתך להזיז את האדם בעזרת החיצים ולעקוב בגרף אחר מרחק האדם מהעז לפי הזמן. במשימה עליך ליצור מסלולים של האדם לפי גרפים נתונים.
 
 

תגובות (0)

 
 
מבדק קריאת גרפים

מבדק קריאת גרפים  
 

מקור:
מתמטיקה עמקים תבור
אופי הפעילות:
מבדק אינטראקטיבי בנושא קריאת גרפים מאת מירטה לוין.
 
 

תגובות (0)

 
 
ריצת 200 מטר

ריצת 200 מטר 
 


מקור:
מטח – לראות מתמטיקה
אופי הפעילות:
סימולציה של תחרות ריצה, בה ארבע אצניות, כל אחת רצה בסגנון אחר. במשימה יש לתאר את ריצת האצניות ולזהות את האצנית המהירה שזכתה במירוץ. במשימה בוחנים אפיונים שונים של עקומים ואת קצב ההשתנות שלהם. המשימה עוסקת בבניית מודלים מתמטיים לתיאור תופעות מהמציאות.

ישומון בגאוגברה, סימולציה לבעית "תחרות ריצה".
יוצר: אמיר זקצר

 

 

 
 

תגובות (0)

 
 
קרנבל פונקציות

קרנבל פונקציות -Function Carnaval   

מקור:  שיתוף פעולה בין Desmos ו- Dan Meyer
אופי הפעילות:
 
אפליקציה מהנה העוסקת בבניית גרפים המתארים מצבים מהמציאות. צפו באנימציות של אירועים בלונה פארק, מכוניות מתנגשות, צנחן, מסלול של רכבת הרים. שרטטו את הגרף של השתנות הגובה או המהירות. ניתן לראות סימולציה של הגרף שלכם לעומת האנימציה הנתונה. מצורף גם מדריך למורה.

 
   
 
מאדריכלות נוף למשפט פיתגורס

מאדריכלות נוף למשפט פיתגורס  
 

מקור:
מטח
אופי הפעילות:
הצעות לפעילות של מטח.
 
 

תגובות (0)

 
 
אנשי החידות מהודו

אנשי החידות מהודו  
 

מקור:
המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי
אופי הפעילות:
בפעילות כמה בעיות עתיקות מהודו העוסקות במשפט פיתגורס
 
 

תגובות (0)

 
 
ללכת על פני הקוביה והתיבה

ללכת על פני הקוביה והתיבה  
 

מקור:
המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי
אופי הפעילות:
יישום משפט פיתגורס במרחב.
 
 

תגובות (0)

 
 
משימה פרחונית

משימה פרחונית  
 

מקור:
המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי
אופי הפעילות:
במשימה מוצגות צורות גאומטריות בעיצוב של פרחים ויש לחשב את שטחן.
 
 

תגובות (0)

 
 
אוצרות פיתגורס

אוצרות פיתגורס  
 

מקור:
המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי
אופי הפעילות:
בפעילות חידות לחישוב שטחים הדורשות יישום של משפט פיתגורס וידע על המעגל.
 
 

תגובות (0)

 
 
הרפתקה פיתגורית

הרפתקה פיתגורית  
 

מקור:
שעשועי מתמטיקה
אופי הפעילות:
 מאמר מבית "אלף אפס" המספר את סיפור מסע היתדות בן ה-3700 שנים על שלשת המספרים הידועה כשלשת פיתגורס. כתבו: זיוה דויטש, עקיבא קדרי. משפט פיתגורס- מבחר הוכחות ללא מילים, מאמר של "אלף אפס" ועוד חידות בנושא ויישומים דינאמיים.
 
 

תגובות (0)

 
 
הוכחת משפט פיתגורס בעזרת אוריגמי

הוכחת משפט פיתגורס בעזרת אוריגמי  
 

מקור:
YouTube
אופי הפעילות:
 עוד סרטון פרי יצירתה של האמנית מתמטיקאית Vi Hart. בסרטון קיפולי נייר ובו המחשה למשפט פיתגורס והדגמה להוכחתו (אחת מיני רבות). המשימה של התלמיד להסביר מדוע זה עובד ולתת הוכחה כללית.
 
 

תגובות (0)

 
 
משפט פיתגורס במודל של מים

משפט פיתגורס במודל של מים  
 

מקור:
YouTube
אופי הפעילות:
 סרטון בו המחשה במודל של מים לכך שסכום שטחי הריבועים הבנויים על הניצבים שווה לשטח הריבוע הבנוי על היתר. במודל שופכים מים מצד לצד ומדגימים בכך את השוויון בשטחים.
 
 

תגובות (0)

 
 
הוכחת משפט פיתגורס ב-60 שניות

הוכחת משפט פיתגורס ב-60 שניות  
 

מקור:
YouTube
אופי הפעילות:
סרטון קצר ואסטטי המתאר את אחת ההוכחות המפורסמות של משפט פיתגורס.
 
 

תגובות (0)

 
 
משפט פיתגורס

משפט פיתגורס  
 

מקור:
YouTube
אופי הפעילות:
סרטון המציג את משפט פיתגורס והרקע לו וכן הוכחה לו.
 
 

תגובות (0)

 
 
99 הוכחות למשפט פיתגורס

99 הוכחות למשפט פיתגורס    

מקור:
Cut the Knot
אופי הפעילות:
99 הוכחות שונות למשפט פיתגורס, מלוות ביישומים דינאמיים והסברים מפורטים להוכחות.
 
 

תגובות (0)

 
 
פתרון משוואה בשיטת הניחוש

פתרון משוואה בשיטת הניחוש      

מקור:
wisweb.nls
אופי הפעילות:
חקר בעזרת יישום דינאמי
תאור: ביישום אינטראקטיבי זה, יש לפתור משוואה באופן הבא: יש לסמן חלק מהביטוי באגף שמאל של המשוואה ולכתוב למה הוא שווה. וכך להמשיך, למצוא בכל פעם ערך של חלק מהביטוי עד לפתרון המלא.
 
 

תגובות (0)

 
 
פתרון משוואות

פתרון משוואות      

מקור:
flashymaths
אופי הפעילות:
חקר בעזרת יישום דינאמי
תאור: תרגול אינטראקטיבי לפתרון משוואות פשוטות ממעלה ראשונה. בכל שלב באפשרותך לבחור איזו פעולה יש להפעיל על כל אחד מאגפי המשוואה ולצפות באופן דינאמי וממחיש בתוצאה. התהליך ממשיך עד לפתרון המשוואה.
 
 

תגובות (1)

 
 
פתרון משוואות במודל המלבנים

פתרון משוואות במודל המלבנים      

מקור:
National Library of Virtual Manipulatives
אופי הפעילות:
חקר בעזרת יישום דינאמי
תאור: יישום אינטראקטיבי לפתרון משוואות במודל המלבנים. יישום אינטראקטיבי נוסף לפתרון משוואות במודל המאזניים והמלבנים.
 
 

תגובות (0)

 
 
כפל באצבעות- מטריקים בחשבון לאלגברה

כפל באצבעות- מטריקים בחשבון לאלגברה      

מקור:
המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי
אופי הפעילות:
חקר בעזרת יישום דינאמי
תאור: בפעילות מוצגים טריקים שונים לכפל מספרים בעזרת האצבעות שמהן יוכלו ליהנות תלמידים צעירים והבוגרים שביניהם יוכלו גם לחקור מהו הקסם המתמטי העומד מאחורי טריקים אלו. בפעילות זו אתם מתבקשים לצפות בסרטים המציגים את הטריקים, להוכיח באופן אלגברי (או אחר) מדוע השיטות הללו עובדות, להרחיב ולהכליל אותן. ניתן לשלב פעילויות אלו בפרק של בעיות מספרים.
 
 

תגובות (0)

 
 
יצורי הפרא לומדים לפתור משוואות

יצורי הפרא לומדים לפתור משוואות      

מקור:
המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי
אופי הפעילות:
חקר בעזרת יישום דינאמי
תאור: פתרון משוואות לינאריות פשוטות בעזרת המחשה ויזואלית וידידותית. נפתור משוואות בעזרת שימוש במודל המלבנים, שהכרנו בפיצוח "בארץ יצורי הפרא המתמטיים" להצגת מספרים שליליים. הפיצוח כולל סרטוני וידאו המציגים את המודל, יישומון דינאמי וכן דפי עבודה עצמית לתלמיד. ניתן לשלב בשימוש הלוח החכם.
 
 

תגובות (1)

 
 
תכנית מרתונים לקראת בחינות הבגרות

תכנית מרתונים לקראת בחינות הבגרות

החל מה-8.5.13 תיפתח תכנית מרתונים לקראת בחינות הבגרות, בשיתוף מטח והטלוויזיה החינוכית, המציעה לתלמידים להשתתף בשיעורי חזרה מסכמת לקראת בגרות בארבעה מקצועות לימוד: פיסיקה, מתמטיקה, עברית ואזרחות (בעברית ובערבית). התכנית האמורה כוללת שיעורים מצולמים, שיעורים סינכרוניים ומבחנים מקוונים בכל אחד ממקצועות הלימוד. תכנים אלה יועמדו לרשות התלמידים באתר – www.23tv-bagrut.cet.ac.il על-פי סדר מועדי בחינות הבגרות.

היוזמה לביצוע המרתונים היא של שר החינוך לקראת בחינות הבגרות הקרבות.

במסגרת שיתוף הפעולה האמור, יועמדו לרשות התלמידים באתר האמור:

* שיעורים מצולמים בנושאים נבחרים מתוך תכנית הלימודים
* שיעורים סינכרוניים בנושאים נבחרים שיפורסמו במערכת ייעודית שתאפשר לכל תלמיד ללמוד באופן מקוון את הנושא המתאים לו.
* מבחני מתכונת מקוונים אשר יתבססו על מאגר שאלות בחינות הבגרות, בצירוף פתרונות מלאים. מבחנים אלה יועמדו לרשות התלמידים בסמוך למועדי בחינות הבגרות ויאפשרו להם להתנסות במצב היבחנות הדומה למבחן בפועל.
* שיעורי חזרה מסכמת בכל אחד מהמקצועות שיבוצעו באופן סינכרוני למאות תלמידים בו זמנית וישודרו אונליין לכלל התלמידים הניגשים לבגרות באמצעות הערוץ של הטלוויזיה הלימודית ב-Youtube.
* שיעורים סינכרוניים שיתבצעו סמוך למועד המבחן, בהם יוצגו פתרונות מבחני המתכונות, תוך מתן אפשרות לתלמידים לשאול שאלות במהלך השיעור. גם שיעורים אלה ישודרו ב - Youtube לכלל התלמידים ויאפשרו להם לשאול את המנחה שאלות בזמן אמת.
* מענה א-סינכרוני לשאלות תלמידים שיינתן במקביל למועדי השיעורים הסינכרוניים ולאחריהם.  

 

 
 
מקצה אל קצה - הוראת מתמטיקה ומדע לתלמידי הקצוות
דף הבית arrow מורים לומדים arrowלימודים באוניברסיטאות ובמכללות arrowמכללת דוד ילין arrowמקצה אל קצה - הוראת מתמטיקה ומדע לתלמידי הקצוות
 

מקצה אל קצה - הוראת מתמטיקה ומדע לתלמידי הקצוות

 
הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה או במדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה או במדע

תכנית שנתית זו, העומדת לפני פתיחת שנת פעילותה התשיעית, מתקיימת במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין, וכוללת שני ענפים:

א. תכנית פיתוח מקצועי למורי מתמטיקה בדגש על מתן מענה לצרכים המיוחדים של תלמידים ברוכי הכישרון במתמטיקה הלומדים בכיתות הטרוגניות.

ב. מסגרת טיפוח לתלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע (קבוצות מתמטיקה לכיתה ג ולכיתות ז-ח, וקבוצת מדע לכיתות ד-ה).

מורים למתמטיקה ולמדע מתבקשים להמליץ בפנינו על תלמידים מצטיינים אשר מן הראוי כי נפנה אליהם להזמינם להצטרף לתכנית.

כמו כן, מורים למתמטיקה בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים מוזמנים לקחת חלק בקורס למורים.

לפרטים נוספים

 
הכנס השנתי של האיגוד הישראלי למתמטיקה
דף הבית arrow מורים לומדים arrowכנסים וימי עיון arrow כנסים וימי עיון בארץ arrowהכנס השנתי של האיגוד הישראלי למתמטיקה

הכנס השנתי של האיגוד הישראלי למתמטיקה

הכנס השנתי של האיגוד הישראלי למתמטיקה התקיים ב 16.6 באוניברסיטת חיפה.

בין השעות 14:00-16:00 התקיים מושב על "המתמטיקה שמורים למתמטיקה צריכים לדעת"

החדר שיועד למושב של חינוך מתמטי בכנס האיגוד הוא 705 - בנין ראשי (מול הפקולטה לחינוך) 

יו"ר המושב: פרופ' אבי ברמן, הטכניון

14:00-14:20 ד"ר חמוטל דוד, ביה"ס הריאלי והטכניון - "המתמטיקה שמורים למתמטיקה בחטיבה העליונה צריכים לדעת ".
14:20-14:40 ד"ר מריטה ברבש, מכללת אחווה - "המתמטיקה שמורים למתמטיקה בחטיבת הביניים צריכים לדעת".
14:40-15:00 ד"ר אירית פלד, אוניברסיטת חיפה - "המתמטיקה שמורים למתמטיקה בבית הספר היסודי צריכים לדעת".
15:00-15:20 פרופ' פסיה צמיר ופרופ' דינה תירוש, אוניברסיטת ת"א - "המתמטיקה שמורים למתמטיקה בגן צריכים לדעת".
15:20-16:00 - דיון: "המתמטיקה שמורים למתמטיקה צריכים לדעת".

מתמטיקאים, חוקרי חינוך מתמטי ומורים למתמטיקה מוזמנים להשתתף במושב ובמיוחד בדיון.

התכנית המלאה של הכנס  

 
זוויות מתחלפות

זוויות מתחלפות      

מקור:
המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי
אופי הפעילות:
 
תאור: יישום דינאמי בו המחשה ויזואלית להוכחה של המשפט זוויות מתחלפות בין מקבילים.
 
 

תגובות (0)

 
 
זוויות בין מקבילים וחותך

זוויות בין מקבילים וחותך      

מקור:
המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי
אופי הפעילות:
 
תאור: דף עבודה ויישום דינאמי לחקירה וגילוי של המשפטים על זוויות הנוצרות בין חותך למקבילים. ביישום יש אפשרות לבדיקה והשוואה לזוויות בין חותך בין ישרים מקבילים וחותך בין ישרים שאינם מקבילים.
 
 

תגובות (0)

 
 
שיעור על זוויות בין מקבילים

שיעור על זוויות בין מקבילים      

מקור:
Learn Zillion
אופי הפעילות:
 
תאור: שיעור מתוך סדרת שיעורים בנושא, מבית Learn Zillion, ובו סרטון ומצגת הניתנת להורדה (ולתרגום), המציג בדרך ידידותית והמחשות ויזואליות את הזוויות בין מקבילים ופתרון בעיות שונות בעזרת המשפטים.
 
 

תגובות (0)

 
 
שיעור הפוך

שיעור הפוך      

מקור:
מתמטיקה עמקים תבור – כיתה ז שיעורים מוקלטים
אופי הפעילות:
 
תאור: "שיעור הפוך" של מירטה לוין ובו סרטון המציג את המושגים והמשפטים של זוויות בין מקבילים וחותך ומבדק אינטראקטיבי בו אוסף שאלות ממתמטיקה משולבת ואפשר גם אחרת.
 
 

תגובות (0)

 
 
סכום זוויות במשולש

סכום זוויות במשולש      

מקור:
המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי
אופי הפעילות:
 
תאור: יישום דינאמי הממחיש באופן ויזואלי את אחת ההוכחות למשפט סכום הזוויות במשולש 180º.
 
 

תגובות (0)

 
 
קיפולי נייר גיאומטריים

קיפולי נייר גיאומטריים      

מקור:
המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי
אופי הפעילות:
 
תאור: בפיצוח גילוי והוכחה בעזרת קיפולי נייר לסכום הזוויות במשולש. ועוד קיפולים גיאומטרים רבים ויפים אחרים.
 
 

תגובות (0)

 
 
סכום הזוויות במשולש הוא 180 - האמנם?!?

סכום הזוויות במשולש הוא 1800 - האמנם?!?      

מקור:
המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי
אופי הפעילות:
 
תאור: מאמר בעל"ה 43, מאת נצה מובשוביץ-הדר וג'רי רוזן
תרגום ועיבוד של המאמר: "The angels sum of a triangle" ,שפורסם בכתב עת בריטי בשנת 1992. הוא עוסק בסכום הזוויות במשולש, אך לא בגיאומטריה האוקלידית במישור.
 
 

תגובות (0)

 
 
סכום הזוויות במשולש ובמצולע בעל n צלעות

סכום הזוויות במשולש ובמצולע בעל n צלעות      

מקור:
illuminations
אופי הפעילות:
 
תאור: פעילות אינטראקטיבית לחקירה מהו סכום הזוויות במשולש, במרובע , מחומש והכללתו למצולע בעל n צלעות. כולל סרטוני אנימציה קצרים (למטה מימין) להמחשת ההוכחה במשולש ובמרובע.
 
 

תגובות (0)

 
 
Polygon Explorer

Polygon Explorer      

מקור:
Visnos
אופי הפעילות:
 
תאור: כלי דינאמי לחקירת זוויות פנימיות וזוויות חיצוניות במצולעים שונים
 
 

תגובות (0)

 
 
זוויות במשולש

זוויות במשולש      

מקור:
מתמטיקה משולבת
אופי הפעילות:
 
תאור: דף עבודה אינטראקטיבי (גאוגברה), לבדיקה וחקירה של סכום הזוויות במשולש. דף עבודה נוסף גם בנושא סכום זוויות במרובע
 
 

תגובות (0)

 
 
GapMinder

GapMinder      

מקור:
gapminder
אופי הפעילות:
 
תאור: תוכנה סטטיסטית הממירה נתונים ממקורות בינלאומיים שונים לגרפים ויזואליים, דינאמיים ואינטראקטיביים המסייעים לפישוט והבנת תהליכים מורכבים. כלי זה התפרסם ברבים אחרי שהמפתח הראשי שלו Hans Rosling נתן הרצאה באירוע המרכזי של 2007 Ted וקיבל את הכותרת החצי רשמית The best stats you've ever seen . הכלי שרוסלינג פיתח נרכש על ידי חברת Google וכיום אפשר להציג ולהצליב בעזרתו נתונים ממאגרים שונים. באתר סרטונים רבים, גרפים דינאמיים מוכנים ומדריכים למורה. לדוגמה הגרף הדינאמי: האם יש קשר בין שכר לבריאות? בו תוכלו לשנות פרמטרים שונים, ייצוגים גרפיים שונים ולעקוב אחר המגמות.
 
 

תגובות (0)

 
 
200 שנה ששינו את העולם

200 שנה ששינו את העולם      

מקור:
gapminder
אופי הפעילות:
 
תאור:
סרטון באורך 4 דקות בנושא סטטיסטיקה וייצוגים שונים של נתונים. הצצה לתוכנה הסטטיסטית והחינמית GAPMINDER. בסרטון יש ניתוח מרתק כיצד השתנו המגמות בעולם של אורך החיים בארצות שונות כתלות בהכנסה, לאורך 200 השנים האחרונות. הייצוג הגרפי מעניין ולא שגרתי: כל בועה מייצגת מדינה וגודל הבועה מייצג את גודל האוכלוסין בה, צבע הבועה מייצג את היבשת.
הסרטון מלווה במדריך למורה ובסדרת סרטונים נוספת בנושא, המשלבים נושאים כלכליים וחברתיים וסטטיסטיקה.
 
 

תגובות (0)

 
 
גם - גיליונות מתמטיים

גם - גיליונות מתמטיים      

מקור:
מטח
אופי הפעילות:
 
תאור: גם - גיליונות מתמטיים הוא פרויקט הכולל אוסף של פעילויות חקר בנושאים שונים במתמטיקה. חלק מהפעילויות נמצאות באתר. כל פעילות היא חוברת עבודה ב- Excel מבנה הפעילויות הוא מדורג, כך שכל תלמיד יכול להתקדם בקצב אישי. עם זאת הפעילויות מעודדות שיתוף פעולה בין התלמידים לבין עצמם ובין התלמידים לבין מנחה הפעילות. האתר משמש במה לדיונים שיתעוררו במהלך ביצוע הפעילויות, והוא פתוח לתלמידים ולמורים. האתר כולל מאגר משימות, פורום מורים, פורום תלמידים וכן "טיפים" הקשורים לעבודה עם ה-Excel.
 
 

תגובות (0)

 
 
Arthur Benjamin: Teach statistics before calculus!

Arthur Benjamin: Teach statistics before calculus!      

מקור:
TED
אופי הפעילות:
 
תאור: הרצאה מבית TED – 3 דקות - הצעה נועזת ללמד כמקצוע ראשי במתמטיקה סטטיסטיקה ולאו דוקא אלגברה, פונקציות וחדו"א. דיון – מה דעתכם על ההצעה המהפכנית? מה מקומה של הסטטיסטיקה בתרבות המודרנית? מה מקומה בתוכנית הלימודים? כיצד נוכל לתת לה את המקום המכובד שמגיע לה?
 
 

תגובות (0)

 
 
אלגברה בשטחים

אלגברה בשטחים      

מקור:
wisweb
אופי הפעילות:
חקר בעזרת יישום דינאמי
תאור: היישום דינאמי לתרגול חוק הפילוג. בפניך אוסף בעיות בהן מוצגים שטחים שונים של מלבנים, עליכם להשלים את המספרים או את הנעלמים החסרים, ולבדוק את תשובתכם.
 
 

תגובות (0)

 
 
משחק הנקודות

משחק הנקודות      

מקור:
NGFL-cymru
אופי הפעילות:
חקר בעזרת יישום דינאמי
תאור: שני משחקים לשני שחקנים (או לשתי קבוצות בכיתה), במשחק הראשון יש לתת שיעורי נקודות כך שלא יווצר ישר העובר דרך שלש נקודות. במשחק השני יש ליצור כמה שיותר ריבועים.
 
 

תגובות (0)

 
 
תפוס את החייזר

תפוס את החייזר      

מקור:
flashymaths
אופי הפעילות:
חקר בעזרת יישום דינאמי
תאור: משחק אינטראקטיבי בו עליך לתפוס , תוך 30 שניות, את החייזרים המפוזרים במערכת הצירים, כאשר נתונים לך שיעורי הנקודות.
 
 

תגובות (0)

 
 
אמנות אקראית

אמנות אקראית      

מקור:
Great MathTeaching Ideas
אופי הפעילות:
חקר בעזרת יישום דינאמי
תאור: הצעה לפעילות יצירתית בה מגרילים שיעורי נקודות ויוצרים יצירת אמנות. מלווה בסרטון הסבר ובדף פעילות.
 
 

תגובות (0)

 
 
אוסף משחקים אינטראקטיביים

אוסף משחקים אינטראקטיביים      

מקור:
מתמטיקה עמקים תבור
אופי הפעילות:
חקר בעזרת יישום דינאמי
תאור: המלצות למשחקים ברשת לתרגול והכרת מערכת הצירים.
 
 

תגובות (0)

 
 
חידון כיתתי לתרגול

חידון כיתתי לתרגול      


מקור:
מתמטיקה עמקים תבור
אופי הפעילות:
חקר בעזרת יישום דינאמי
תאור: מצגת מאת מירטה לוין, המציעה משחק כיתתי לתרגול הנושאים שנלמדו בשליש הראשון של כיתה ז.

 
 

תגובות (0)

 
 
שורשים
 
שורשים      

מקור:
NGFL-cymru
אופי הפעילות:
חקר בעזרת יישום דינאמי
תאור: משחק זכרון אינטרנטי, התאמה של זוגות ביטויים מספריים עם שורש.
 
 

תגובות (0)

 
 
השלמה לריבוע בעזרת מודל המלבנים

השלמה לריבוע בעזרת מודל המלבנים      

מקור:
Michigan virtual university
אופי הפעילות:
חקר בעזרת יישום דינאמי
תאור: תרגול אינטראקטיבי בו יש לבנות לביטוי האלגברי שטח ריבועי בעזרת בדידים (מודל המלבנים). יש לבנות את הפאזל ולצידו לשים את המלבנים המתאימים, כך שיתקבל הביטוי האלגברי המתאים.
 
 

תגובות (0)

 
 
השלמה לריבוע ופרבולה בצורה הקודקודית

השלמה לריבוע ופרבולה בצורה הקודקודית      

מקור:
Malinc.se
אופי הפעילות:
חקר בעזרת יישום דינאמי
תאור: יישום דינאמי בו המחשה לפירוק x^2 +bx והשלמתו לריבוע. יש אפשרות להזיז ולסובב את חלקי הפאזל עד להשלמת הריבוע ולפות במשמעות האלברית. כמו כן חקירה של הפונקציה הריבועית בצורה הקודקודית.
 
 

תגובות (0)

 
 
השלמה לריבוע

השלמה לריבוע      

מקור:
Geogebra wiki
אופי הפעילות:
חקר בעזרת יישום דינאמי
תאור: יישום דינאמי להשלמה של ביטויים אלגבריים לריבוע בהיבט של האלגברה, השטחים והפונקציה.
 
 

תגובות (0)

 
 
השלמה לריבוע

השלמה לריבוע      

מקור:
illumination
אופי הפעילות:
חקר בעזרת יישום דינאמי
תאור: הוכחה ללא מילים ודינאמית לתהליך השלמה לריבוע לשם פתרון משוואות ריבועיות.
מדוע x^2 + ax = (x + a/2)^2 – (a/2)^2 ?
 
 

תגובות (0)

 
 
a+b)^3)

a+b)^3)      

מקור:
Wolfram demonstration
אופי הפעילות:
חקר בעזרת יישום דינאמי
תאור: המחשה דינאמית של הנוסחה המקוצרת של העלאה בחזקת שלש סכום חד איברים ויצירת נפח תיבה.
 
 

תגובות (0)

 
 
פיתוח הבינום של ניוטון

פיתוח הבינום של ניוטון      

מקור:
NGFL-cymru
אופי הפעילות:
חקר בעזרת יישום דינאמי
תאור: הצגה דינאמית בפלאש של פירוק הביטוי a+b)n) בעזרת משולש פסקל.
 
 

תגובות (0)

 
 
ריבוע סכום חד איברים

ריבוע סכום חד איברים      

מקור:
Wolfram demonstration
אופי הפעילות:
חקר בעזרת יישום דינאמי
תאור: המחשה דינאמית של הנוסחה המקוצרת של ריבוע סכום חד איברים.
 
 

תגובות (0)

 
 
(a+b)*(a-b)

(a+b)*(a-b)      

מקור:
youtube
אופי הפעילות:
חקר בעזרת יישום דינאמי
תאור: סדרת סרטונים בעברית ובהם הדגמה להוכחות ויזואליות בעזרת פאזל של נוסחאות הכפל המקוצר.
 
 

תגובות (0)

 
 
נוסחאות הכפל המקוצר

נוסחאות הכפל המקוצר      

מקור:
שיעורטון
אופי הפעילות:
חקר בעזרת יישום דינאמי
תאור: שיעור מוסרט ובו פיתוח והמחשה של נוסחאות הכפל המקוצר.
 
 

תגובות (0)

 
 
ריבוע הסכום

ריבוע הסכום      

מקור: 
illuminations
אופי הפעילות:
חקר בעזרת יישום דינאמי
תאור: הדגמה ויזואלית וחקירה של נוסחת ריבוע הסכום. a+b)2).
 
 

תגובות (0)

 
 
הפרש ריבועים

הפרש ריבועים      

מקור:
המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי
אופי הפעילות:
חקר בעזרת יישום דינאמי
תאור: הפיצוח "הפרש ריבועים", כשמו כן הוא, עוסק בנוסחת הפרש ריבועים כולל הוכחות אינטראקטיביות ללא מילים, חידות ושאלות חקר הדורשות יישום הנוסחה ואפילו הוכחת משפט מתמטי, הידוע כמשפטון פרמה.
 
 

תגובות (0)

 
 
אלגברה בעזרת מודל המלבנים

אלגברה בעזרת מודל המלבנים      

מקור:
Michigan virtual university
אופי הפעילות:
חקר בעזרת יישום דינאמי
תאור: תרגול אינטראקטיבי בו יש לבנות לביטוי האלגברי שטח מלבני בעזרת בדידים (מודל המלבנים). בעזרת מודל זה ניתן לפתור משוואות, לפרק טרינום, להשלים טרינום לריבוע ועוד תוך המחשה ויזואלית של הביטויים האלגבריים והפעולות עליהם. פעילות דומה בפיצוח יצורי הפרא לומדים לפתור משוואות .
 
 

תגובות (0)

 
 
פירוק טרינום

פירוק טרינום      

מקור:
NGFL-cymru
אופי הפעילות:
חקר בעזרת יישום דינאמי
תאור: יישום דינאמי ואינטראקטיבי , מתאים לשימוש בלוח חכם. לאחר מתן התשובה מוצג סרטון המדגים את כפל רב איבר ובדיקת התשובה. ניתן להגריל תרגיל, או ליצור תרגיל משלך.
 
 

תגובות (0)

 
 
פירוק טרינום

פירוק טרינום      

מקור:
flashymaths
אופי הפעילות:
חקר בעזרת יישום דינאמי
תאור: יישום דינאמי ואינטראקטיבי הממחיש את אופן הפירוק של טרינום למכפלה של שני גורמים, ברמות קושי שונות. מאפשר תרגול עם משוב.
 
 

תגובות (0)

 
 
גלגל הענק בסופרלנד
שם התלמיד: תומר זנזורי ובן יאיר לסרי
כיתה: ט'
בית ספר:
מנחם טביב ראשלצ
שם העבודה: גלגל הענק בסופרלנד
נושא מתמטי:
מורה מנחה: מסי איצקוביץ
                                                                                              
 
 
 
חור בבול עץ
שם התלמיד: תאיר ברנע
כיתה: ח'
בית ספר:
שמעוני גבעתיים
שם העבודה: חור בבול עץ
נושא מתמטי:
מורה מנחה: אסתי שוימר
                                                                                              
 
 
 
איימקס
שם התלמיד: שני קוינוס ולינור מיכאלוב
כיתה: ז'
בית ספר:
נווה יונתן
שם העבודה: איימקס
נושא מתמטי:
מורה מנחה: אילנה דהן
                                                                                              
 
 
 
פיתגורס מגודר
שם התלמיד: שני גלעד, לירון זמיר, טל קיסלשטיין, דור יצחקי, עמית שריג, עידו מקוב
כיתה:
בית ספר:
על יסודי נחשון חבל מודיעין
שם העבודה: פיתגורס מגודר
נושא מתמטי:
מורה מנחה:
                                                                                              
 
 
 
הכנסת
שם התלמיד: שני גל אור ואופיר צימרמן
כיתה: ט'
בית ספר:
מנחם טביב ראשלצ
שם העבודה: הכנסת
נושא מתמטי:
מורה מנחה: מזל ורד
                                                                                              
 
 
 
חלונות בבית ספרנו
שם התלמיד: שליו שטרית ואלעד רטנר
כיתה: ח'
בית ספר:
גני יער, לוד
שם העבודה: חלונות בבית ספרנו
נושא מתמטי:
מורה מנחה: שולה דנון
                                                                                              
 
 
 
קסם אלנאעורה
שם התלמיד: שירין ביבאר
כיתה: ט'
בית ספר:
חטב ינוח ג'ת
שם העבודה: קסם אלנאעורה
נושא מתמטי:
מורה מנחה: מאמון שנאן
                                                                                              
 
 
 
הטרפז במכונית
שם התלמיד: שירה בועז
כיתה:
בית ספר:
חטב אלון כפר סבא
שם העבודה: הטרפז במכונית
נושא מתמטי:
מורה מנחה:
                                                                                              
 
 
 
משולשים כחול לבן
שם התלמיד: שחר סטרשנוב
כיתה: ח'
בית ספר:
שמעוני גבעתיים
שם העבודה: משולשים כחול לבן
נושא מתמטי:
מורה מנחה: אסתי שוימר
                                                                                              
 
 
 
הרמן מאאס 4
שם התלמיד: שון קובלב ויובל מלניקוב
כיתה: ז'
בית ספר:
אורט רחובות
שם העבודה: הרמן מאאס 4
נושא מתמטי:
מורה מנחה: אלכס בזרסקי
                                                                                              
 
 
 
אואזיס
שם התלמיד: רותם גולן, אילן זנדל, גל אביב, עמית ברדה
כיתה: ט'
בית ספר:
אורט יד לייבוביץ נתניה
שם העבודה: אואזיס
נושא מתמטי:
מורה מנחה:
                                                                                              
 
 
 
בית יד לבנים ראשון לציון
שם התלמיד: רותם אליאס ושירלי משה
כיתה:
בית ספר:
מנחם טביב ראשלצ
שם העבודה: בית יד לבנים ראשון לציון
נושא מתמטי:
מורה מנחה: מסי איצקוביץ'
                                                                                              
 
 
 
הדגלים
שם התלמיד: קרין שמא
כיתה: ט'
בית ספר:
חטב ינוח ג'ת
שם העבודה: הדגלים
נושא מתמטי:
מורה מנחה: מאמון שנאן
                                                                                              
 
 
 
בית הבד
שם התלמיד: קרין שמא
כיתה: ט'
בית ספר:
חטב ינוח ג'ת
שם העבודה: בית הבד
נושא מתמטי:
מורה מנחה: מאמון שנאן
                                                                                              
 
 
 
סופרלנד
שם התלמיד: פז יוחננוף
כיתה:
בית ספר:
חטב רעות
שם העבודה: סופרלנד
נושא מתמטי:
מורה מנחה: יעל וסרמן
                                                                                              
 
 
 
כיכר ניסים
שם התלמיד: ענבל שרעבי, אלעד שמואלי, מיכאל זוסר ושקד שמולוביץ'
כיתה: ח'
בית ספר:
אורט רחובות
שם העבודה: כיכר ניסים
נושא מתמטי:
מורה מנחה: אלכס בזרסקי
                                                                                              
 
 
 
המעוין
שם התלמיד: עמרי שניר
כיתה:
בית ספר:
חטב אלון כפר סבא
שם העבודה: המעוין
נושא מתמטי:
מורה מנחה:
                                                                                              
 
 
 
איך שגלגל מסתובב בסופרלנד
שם התלמיד: עמרי בר פלד, מיקה לב, זבולון זיו, גיל טולדנו
כיתה: ח'
בית ספר:
שמעוני גבעתיים
שם העבודה: איך שגלגל מסתובב בסופרלנד
נושא מתמטי:
מורה מנחה: אסתי שוימר
                                                                                              
 
 
 
בריכת רמבם בגבעתיים
שם התלמיד: עמית שכנר
כיתה: ח'
בית ספר:
שמעוני גבעתיים
שם העבודה: בריכת רמבם בגבעתיים
נושא מתמטי:
מורה מנחה: אסתי שוימר
                                                                                              
 
 
 
מחנה רומי במורדות המצדה
שם התלמיד: עמוס קריינר
כיתה: ח'
בית ספר:
חטיבת שזר כפר-סבא
שם העבודה: מחנה רומי במורדות המצדה
נושא מתמטי:
מורה מנחה: אמירה הרשקוביץ
                                                                                              
 
 
 
מגרש הכדורסל
שם התלמיד: עירן ביבאר
כיתה: ט'
בית ספר:
חטב ינוח ג'ת
שם העבודה: מגרש הכדורסל
נושא מתמטי:
מורה מנחה: מאמון שנאן
                                                                                              
 
 
 
פסל התרוממות קדישמן
שם התלמיד: עידו קלנברג
כיתה: ט'
בית ספר:
חטב בגין נס ציונה
שם העבודה: פסל התרוממות קדישמן
נושא מתמטי:
מורה מנחה: איריס איזנברג
                                                                                              
 
 
 
<< התחלה < קודם 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 הבא > סוף >>

תוצאות 405 - 505 מ 3029Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב