Home2 arrow home3
home3
ניתוח מיפויים כבסיס לבניית תוכנית התערבות שכבתית/כיתת
 

שם המצגת:
ניתוח מיפויים כבסיס לבניית תוכנית התערבות שכבתית/כיתתית/ קבוצתית/אישית

מרצה
: רוני שעשה-קרסיק וצוות מתמטיקה "מורדי הגטאות" – בית ספר למנהיגות, יזמות ומנהל עסקים, תל אביב
מתוך:
הכנס הארצי השנתי להוראת מתמטיקה בחינוך העל-יסודי: מגמות עכשוויות בחינוך מתמטי 2011
קהל היעד:
  
תקציר

   
 
אוריינות וקישוריות תוך שימוש בטכנולוגיה
 

שם המצגת:
אוריינות וקישוריות תוך שימוש בטכנולוגיה

מרצה
: אינה וולטמן – רכזת מתמטיקה עירוני ט' ת"א
מרים זיו – מדריכה בית ספרית, מחוז ת"א
מתוך:
הכנס הארצי השנתי להוראת מתמטיקה בחינוך העל-יסודי: מגמות עכשוויות בחינוך מתמטי 2011
קהל היעד:
 
תקציר

   
 
תלמיד מתקשה במתמטיקה כתורם ושותף בבניית מודלים מתמטיי
 

שם המצגת:
תלמיד מתקשה במתמטיקה כתורם ושותף בבניית מודלים מתמטיים

מרצה
: ד"ר ג'והיינה עואודה שחברי, אוניברסיטת חיפה, מכללת סכנין
ד"ר אירית פלד, אוניברסיטת חיפה
מתוך:
הכנס הארצי השנתי להוראת מתמטיקה בחינוך העל-יסודי: מגמות עכשוויות בחינוך מתמטי 2011
קהל היעד:
  
תקציר

   
 
עקרונות עיצוב של תוכנית לימודים חדשנית
 

שם המצגת:
עקרונות עיצוב של תוכנית לימודים חדשנית

מרצה
: פרופ' מיכל ירושלמי, אוניברסיטת חיפה
מתוך:
הכנס הארצי השנתי להוראת מתמטיקה בחינוך העל-יסודי: מגמות עכשוויות בחינוך מתמטי 2011
קהל היעד:

תקציר

   
 
טרנספורמציות כחוט שני בתוכנית הלימודים
 

שם המצגת:
טרנספורמציות כחוט שני בתוכנית הלימודים

מרצה
: אווה סגל, מחוז צפון
מתוך:
ימי עיון למורי חט"ע, אביב תשע"א                       
קהל היעד: 

   
 
טכניקה אלגברית בהוראת פונקציות טריגונומטריות - עד לאן?
 

שם המצגת:
טכניקה אלגברית בהוראת פונקציות טריגונומטריות - עד לאן?

מרצה
: רותי סגל, מחוז צפון
מתוך:
ימי עיון למורי חט"ע, אביב תשע"א
קהל היעד: י'-י''ב, 5 יח"ל

תקציר

   
 
שאלות עם מספר רב של פתרונות
 

שם המצגת:
שאלות עם מספר רב של פתרונות

מרצה
: סרור אסעד, מחוז צפון
מתוך:
ימי עיון למורי חט"ע, אביב תשע"א                   
קהל היעד: י'-י''ב, 4-5 יח"ל

   
 
אלגברה לעזרתה של טריגונומטריה
 

שם המצגת:
אלגברה לעזרתה של טריגונומטריה

מרצה
: קרולה צ'אושו, מחוז דרום
מתוך:
ימי עיון למורי חט"ע, אביב תשע"א                   
קהל היעד: י'-י''ב, 4-5 יח"ל

תקציר

   
 
תרומתה של אלגברה ללימוד חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
 

שם המצגת:
תרומתה של אלגברה ללימוד חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

מרצה
: מזל אלטחן, מחוז דרום
מתוך:
ימי עיון למורי חט"ע, אביב תשע"א
קהל היעד: י'-י''ב, 4-5 יח"ל

   
 
קישור של הנדסה אנליטית עם תחומים אחרים
 

שם המצגת:
קישור של הנדסה אנליטית עם תחומים אחרים

מרצה
: מריאנה עאסי, מחוז דרום
מתוך:
ימי עיון למורי חט"ע, אביב תשע"א                        
קהל היעד: י'-י''ב, 3 יח"ל

   
 
גיאומטריה אנליטית של הישר
 

שם המצגת:
גיאומטריה אנליטית של הישר

מרצה
: ניצה בן יואש, מחוז מרכז
מתוך:
ימי עיון למורי חט"ע, אביב תשע"א                   
קהל היעד: י'-י''ב, 4-5 יח"ל

   
 
אינטגרלים במבט כולל
 

שם המצגת:
אינטגרלים במבט כולל

מרצה
: ד"ר אתי אופנהיים, מחוז מרכז
מתוך:
ימי עיון למורי חט"ע, אביב תשע"א                   
קהל היעד: י'-י''ב, 3-5 יח"ל

   
 
הוראת הנגזרת בשילוב גאוגברה
 

שם המצגת:
הוראת הנגזרת בשילוב גאוגברה

מרצה
: שולמית אליקן, המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי
מתוך:
ימי עיון למורי חט"ע, אביב תשע"א
קהל היעד: י'-י''ב, 3 יח"ל

   
 
סדרות, גדילה ודעיכה בגישה חישובית
 

שם המצגת:
סדרות, גדילה ודעיכה בגישה חישובית

מרצה
: אוסאמה סוידאן, המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי
מתוך:
ימי עיון למורי חט"ע, אביב תשע"א
קהל היעד: י'-י''ב, 3 יח"ל

   
 
חדו"א של הפונקציות המעריכיות והלוגריתמיות
 

שם המצגת:
חדו"א של הפונקציות המעריכיות והלוגריתמיות

מרצה
: גאולה סבר, המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי
מתוך:
ימי עיון למורי חט"ע, אביב תשע"א
קהל היעד: י'-י''ב, 5 יח"ל


   
 
המאגר החדש לשאלון 801
 

שם המצגת:
המאגר החדש לשאלון 801

מרצה
: אירמה ג'ן, מדריכה ארצית להוראת מתמטיקה
גנאדי ארנוביץ
, ממונה על פתוח ת"ל במתמטיקה, המזכירות הפדגוגית
נעה צור, המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודית
מתוך:
ימי עיון למורי חט"ע, אביב תשע"א
קהל היעד:

   
 
קישוריות וספיראליות בהוראת מתמטיקה בעידן התקשוב – המק
 

שם המצגת:
קישוריות וספיראליות בהוראת מתמטיקה בעידן התקשוב – המקרה של בעיות קיצון

מרצה
: אוסאמה סוידאן וגאולה סבר, המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי
מתוך:
ימי עיון למורי חט"ע, אביב תשע"א
קהל היעד: 

   
 
מצוינות כיתה ח'
 

שם המצגת:
מצוינות כיתה ח'

מרצה
: דניאלה לוזון, אליהו אמויאל, עשר בריבוע
מתוך:
ימי עיון למורי מצויינות לכיתה ח'- קיץ תש"ע          
קהל היעד:

   
 
שבילים למצוינות
 

שם המצגת:
שבילים למצוינות

מרצה
: מטח
מתוך:
ימי עיון למורי מצויינות לכיתה ח'- קיץ תש"ע            
קהל היעד:
 

   
 
תכנית המצוינות לכיתות ח' - דוגמאות לפעילויות
 

שם המצגת:
תכנית המצוינות לכיתות ח' - דוגמאות לפעילויות

מרצה
: המרכז הישראלי למצוינות בחינוך
מתוך:
ימי עיון למורי מצויינות לכיתה ח'- קיץ תש"ע         
קהל היעד:
 

   
 
מאפיינים של משימות לתלמידים מתקדמים
 

שם המצגת:
מאפיינים של משימות לתלמידים מתקדמים

מרצה
: אלכס פרידלנדר, מצוינות רחובות
מתוך:
ימי עיון למורי מצויינות לכיתה ח'- קיץ תש"ע         
קהל היעד:
 

   
 
שילוב הכלי הטכנולוגי בהוראת המתמטיקה- ערך מוסף
 

שם המצגת:
שילוב הכלי הטכנולוגי בהוראת המתמטיקה- ערך מוסף

מרצה
: רותי סגל, סגנית מנהלת ומורה בחט"ע בי"ס גאון הירדן, ומדריכה מחוזית
מתוך:
הכנס הארצי להוראת מתמטיקה בחינוך העל יסודי: להיות מורה למתמטיקה - כשרון, כשורים והכשרה 2010
קהל היעד:

תקציר

   
 
דמיון פורץ גבולות
 

שם המצגת:
דמיון פורץ גבולות

מרצה
: גאולה סבר, מורה למתמטיקה בחט"ע, בבית הספר המשותף חוף כרמל וחברה בצוות המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל-יסודי
מתוך:
הכנס הארצי להוראת מתמטיקה בחינוך העל יסודי: להיות מורה למתמטיקה - כשרון, כשורים והכשרה 2010
קהל היעד:
  
תקציר

   
 
כלים לניהול כיתות שח"ר
 

שם המצגת:
כלים לניהול כיתות שח"ר

מרצה
: שרלי אברמוב, מורה למתמטיקה ומדריכה באגף שח"ר
מתוך:
הכנס הארצי להוראת מתמטיקה בחינוך העל יסודי: להיות מורה למתמטיקה - כשרון, כשורים והכשרה 2010
קהל היעד:
  
תקציר

   
 
ניהול הלמידה לבגרות בכיתות שח"ר
 

שם המצגת:
ניהול הלמידה לבגרות בכיתות שח"ר

מרצה
: ריקי טל, מורה למתמטיקה ומדריכה באגף שח"ר
מתוך:
הכנס הארצי להוראת מתמטיקה בחינוך העל יסודי: להיות מורה למתמטיקה - כשרון, כשורים והכשרה 2010
קהל היעד:
 
תקציר

   
 
בניית מודלים להמחשת פתרונות יצירתיים בנושא של בעיות ער
 

שם המצגת:
בניית מודלים להמחשת פתרונות יצירתיים בנושא של בעיות ערך קיצון

מרצה
: סעאבנה עבד אלסלאם, מדריך מתמטיקה בחט"ע - מחוז מרכז, אתר אינטרנט: ''מתמטיקה אחלה''
מתוך:
הכנס הארצי להוראת מתמטיקה בחינוך העל יסודי: להיות מורה למתמטיקה - כשרון, כשורים והכשרה 2010
קהל היעד: י'-י''ב, 3 יח''ל

תקציר

   
 
הוראת מושג הנגזרת - טכניקה בלבד או ביטוי בעל משמעות?
 

שם המצגת:
הוראת מושג הנגזרת - טכניקה בלבד או ביטוי בעל משמעות?

מרצה
: שולמית אליקן, מורה ורכזת מתמטיקה, רכזת שכבת י"ב בבית הספר למדעים אומנויות, הרב תחומי - נהריה ועורכת על"ה, עלון להוראת המתמטיקה במרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי
מתוך:
הכנס הארצי להוראת מתמטיקה בחינוך העל יסודי: להיות מורה למתמטיקה - כשרון, כשורים והכשרה 2010
קהל היעד: י'-י''ב, 3 יח''ל

תקציר

   
 
מה בין טבלה, עץ והסתברות מותנה
 

שם המצגת:
מה בין טבלה, עץ והסתברות מותנה

מרצה
: אנא וקנין, מנהלת תחום מתמטיקה, המינהל לפדגוגיה, קבוצת עמל
מתוך:
הכנס הארצי להוראת מתמטיקה בחינוך העל יסודי: להיות מורה למתמטיקה - כשרון, כשורים והכשרה 2010
קהל היעד: י'-י"ב, 4-5 יח"ל

תקציר

   
 
פונקציות, נגזרות ומה שביניהן
 

שם המצגת:
פונקציות, נגזרות ומה שביניהן

מרצה
: גילה רון
מתוך:
הכנס הארצי להוראת מתמטיקה בחינוך העל יסודי: להיות מורה למתמטיקה - כשרון, כשורים והכשרה 2010
קהל היעד: י'-י"ב, 4-5 יח"ל
תקציר

   
 
נגריה מתמטית (או: גם תלמידים מתקשים אוהבים מתמטיקה)
 

שם המצגת:
נגריה מתמטית (או: גם תלמידים מתקשים אוהבים מתמטיקה)

מרצה
: אבו סאלח גסאן, מלמד בחטיבת ביניים מגדל שמס, מדריך למתמטיקה במגזר הדרוזי והבדואי
מתוך:
הכנס הארצי להוראת מתמטיקה בחינוך העל יסודי: להיות מורה למתמטיקה - כשרון, כשורים והכשרה 2010
קהל היעד: ז'-ט'

תקציר

   
 
פעילות חקר בשנת בר מצווה בשיעורי העשרה של תלמידי מצוינ
 

שם המצגת:
פעילות חקר בשנת בר מצווה בשיעורי העשרה של תלמידי מצוינות

מרצה
: בלה כהן, מורה בבית חינוך "גאון הירדן", נווה איתן ומדריכה
מתוך:
הכנס הארצי להוראת מתמטיקה בחינוך העל יסודי: להיות מורה למתמטיקה - כשרון, כשורים והכשרה 2010
קהל היעד: ז'-ט'

תקציר

   
 
יצירתיות מתמטית ותוכנית מצוינות
 

שם המצגת:
יצירתיות מתמטית ותוכנית מצוינות

מרצה
: אפרת מימון, מורה למתמטיקה בבי"ס מקיף גילה בירושלים ומדריכה במחוז מנח"י
מתוך:
הכנס הארצי להוראת מתמטיקה בחינוך העל יסודי: להיות מורה למתמטיקה - כשרון, כשורים והכשרה 2010
קהל היעד: ז'-ט'

תקציר

   
 
מצוינות- השמים הם הגבול התחתון
 

שם המצגת:
מצוינות- השמים הם הגבול התחתון

מרצה
: דנה פרידמן, בי"ס הלל רמת גן
דפנה טל קול, מדריכה במחוז תל אביב
מתוך:
הכנס הארצי להוראת מתמטיקה בחינוך העל יסודי: להיות מורה למתמטיקה - כשרון, כשורים והכשרה 2010
קהל היעד: ז'-ט'

תקציר

   
 
''סביבה מתמטית- מדעית'' לתלמידים מתקדמים החט''ב
 

שם המצגת:
''סביבה מתמטית- מדעית'' לתלמידים מתקדמים החט''ב

מרצה
: גיל נגר, רכז המתמטיקה, בית הספר עירוני ז' - תל אביב יפו
מתוך:
הכנס הארצי להוראת מתמטיקה בחינוך העל יסודי: להיות מורה למתמטיקה - כשרון, כשורים והכשרה 2010
קהל היעד: ז'-ט'

תקציר

   
 
מציאת שטחים בעזרת קיפול למלבנים חופפים
 

שם המצגת:
מציאת שטחים בעזרת קיפול למלבנים חופפים

מרצה
: יפית אביטל, מדריכה אזורית בחט"ב במחוז מרכז, רכזת הערכת ספרי לימוד במתמטיקה, אגף ספרי לימוד, משרד החינוך
מתוך:
הכנס הארצי להוראת מתמטיקה בחינוך העל יסודי: להיות מורה למתמטיקה - כשרון, כשורים והכשרה 2010
קהל היעד: ז'-ט'

תקציר

   
 
מפצחים את הדמיון
 

שם המצגת:
מפצחים את הדמיון

מרצה
: מיכל מלר, מורה ומרכזת למתמטיקה בבית ספר אופק, קיבוץ עברון. מלמדת בחט"ב ובחט"ע. חברה בצוות המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי
מתוך:
הכנס הארצי להוראת מתמטיקה בחינוך העל יסודי: להיות מורה למתמטיקה - כשרון, כשורים והכשרה 2010
קהל היעד: ז'-ט'

תקציר

   
 
מה בין יחס לפונקציה קווית?
 

שם המצגת:
מה בין יחס לפונקציה קווית?

מרצה
: שוש גופשטיין, מורה למתמטיקה בחט"ב אורט רחובות ומדריכת מורים
מתוך:
הכנס הארצי להוראת מתמטיקה בחינוך העל יסודי: להיות מורה למתמטיקה - כשרון, כשורים והכשרה 2010
קהל היעד: ז'-ט'

תקציר

   
 
הצבעה ממוחשבת בשיעור מתמטיקה - למידה ולצידה חוויה
 

שם המצגת:
הצבעה ממוחשבת בשיעור מתמטיקה - למידה ולצידה חוויה

מרצה
: אלינה אנגל, מורה ורכזת מתמטיקה, חט"ב בי"ס כדורי
איה קליין, מורה למתמטיקה, בי"ס כדורי
מתוך:
הכנס הארצי להוראת מתמטיקה בחינוך העל יסודי: להיות מורה למתמטיקה - כשרון, כשורים והכשרה 2010
קהל היעד: ז'-ט'

תקציר

   
 
מה מורים צריכים? מה מורי- המורים חושבים שמורים צריכים?
 

שם המצגת:
מה מורים צריכים? מה מורי- המורים חושבים שמורים צריכים?

מרצה
: ד"ר עטרה שריקי, מכללת אורנים והמחלקה להוראת המדעים בטכניון
מתוך:
הכנס הארצי להוראת מתמטיקה בחינוך העל יסודי: להיות מורה למתמטיקה - כשרון, כשורים והכשרה 2010
קהל היעד:

תקציר

   
 
מה צריכים לדעת העוסקים במתמטיקה- מנסיונם של מורים
 

שם המצגת:
מה צריכים לדעת העוסקים במתמטיקה- מנסיונם של מורים

מרצה
: דודי מידזינסקי
מתוך:
הכנס הארצי להוראת מתמטיקה בחינוך העל יסודי: להיות מורה למתמטיקה - כשרון, כשורים והכשרה 2010
קהל היעד:

תקציר

   
 
על התייחסות של מורים להתבטאויות של תלמידים בהקשר מתמטי
 

שם המצגת:
על התייחסות של מורים להתבטאויות של תלמידים בהקשר מתמטי והקשר לידע וכישורים של מורים למתמטיקה

מרצה
: אורלי גוטליב
מתוך:
הכנס הארצי להוראת מתמטיקה בחינוך העל יסודי: להיות מורה למתמטיקה - כשרון, כשורים והכשרה 2010
קהל היעד:

תקציר

   
 
על הנחות בסיסות בהוראת המתמטיקה
 

שם המצגת:
על הנחות בסיסות בהוראת המתמטיקה

מרצה
: פרופ' רינה צצקיס, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת סימון פרייזר, קנדה
מתוך:
הכנס הארצי להוראת מתמטיקה בחינוך העל יסודי: להיות מורה למתמטיקה - כשרון, כשורים והכשרה 2010
קהל היעד:

תקציר

   
 
גילוי משפט פיתגורס ומשפט הקוסינוסים
 
 גילוי משפט פיתגורס ומשפט הקוסינוסים

 

נושא:  דף עבודה דינאמי לגילוי משפט פיתגורס ומשפט הקוסינוסים 
בעריכת: פרופ' יהודה שוורץ
                   
כיתה: ט-י
תיאור: לפניכם משולש כלשהו, על צלעותיו בנויים ריבועים.
מצאו קשרים שונים בין שטחי הריבועים הללו וקבעו באילו תנאים הם מתקיימים.

היישום - גילוי משפט פיתגורס ומשפט הקוסינוסים

  

 

 
גילוי משפט פיתגורס ומשפט הקוסינוסים
 
 גילוי משפט פיתגורס ומשפט הקוסינוסים

 

נושא:  גילוי משפט פיתגורס ומשפט הקוסינוסים                    
כיתה:
תיאור: 

  

 

 
משפט הסינוסים
 
 משפט הסינוסים

 

נושא:  משפט הסינוסים                                                                   
כיתה: י'-יא'
תיאור: המחשה דינאמית וויזואלית של משפט הסינוסים והנחיה להוכחתו.

 


תגים:  טריגונומטריה משפט הסינוסים מעגל חוסם זוית היקפית
 
הרכבה לינארית
 

הרכבה לינארית   

 

נושא: הרכבת פונקציה לינארית על פונקציה רציונאלית                                              
כיתה: י-יב

תיאור: דף עבודה אינטראקטיבי ויישום דינאמי לחקירת השאלה כיצד משתנה גרף הפונקציה (הרציונאלית) כאשר מרכבים עליה את פונקצית הישר. האם וכיצד משתנות נקודות הקיצון? האם וכיצד משתנות האסימפטוטות.
ניתן לבצע חקירה דומה על כל פונקציה אחרת.
מצורף גם דף עבודה שנכתב על ידי רבקה קלטוביץ על פי תרגילים מהספר (יואל גבע)

   

 


תגים:  הרכבת פונקציות אסימפטוטה נקודות קיצון טרנספורמציה לינארית
 
חיוביות ושליליות של פונקציה
 

חיוביות ושליליות של פונקציה    

 

נושא: תכונות הפונקציה
כיתה: ט'- יב'
תיאור: בעזרת היישום הדינאמי ניתן לבדוק עבור אילו ערכי x ערכי הפונקציה חיוביים? מתי הפונקציה שלילית? לדף העבודה, ליישום הדינאמי

   

 


תגים:  פונקציה פונקציה חיובית פונקציה שלילית
 
עליה וירידה של פונקציה
 

עליה וירידה של פונקציה         

 

נושא: תכונות הפונקציה
כיתה: ט'- יב'
תיאור: בעזרת היישום הדינאמי ניתן לבדוק עבור אילו ערכי x הפונקציה עולה?
מתי הפונקציה יורדת? ביישום הדינאמי ניתן לעקוב גם אחר הגרף, ערכי הנקודה שעל הגרף וטבלת ערכים. כמו כן ניתן לעקוב אחר משיקים בנקודות השונות שעל הפונקציה ואחר השתנות שיפוע המשיקים. לעסוק בשאלה של הקשר בין עליה וירידה של הפונקציה ושיפועי המשיקים.

   

 


תגים:  עליה ירידה פונקציה משיק שיפוע המשיק נגזרת
 
הרכבה לינארית
 

הרכבה לינארית   

 

נושא: הרכבת פונקציה לינארית על פונקציה רציונאלית                                              
כיתה: י-יב

תיאור: דף עבודה אינטראקטיבי ויישום דינאמי לחקירת השאלה כיצד משתנה גרף הפונקציה (הרציונאלית) כאשר מרכבים עליה את פונקצית הישר. האם וכיצד משתנות נקודות הקיצון? האם וכיצד משתנות האסימפטוטות.
ניתן לבצע חקירה דומה על כל פונקציה אחרת.
מצורף גם דף עבודה שנכתב על ידי רבקה קלטוביץ על פי תרגילים מהספר (יואל גבע)

   

 


תגים:  הרכבת פונקציות אסימפטוטה נקודות קיצון טרנספורמציה לינארית
 
העליה להר תבור
 

העליה להר תבור   

 

נושא: קמירות וקעירות                    
כיתה: 
י, יא

תיאור: בעליה להר תבור היכן המטפס נמצא במקום התלול ביותר? דף עבודה ויישום דינאמי  לחקירה של תכונת הקעירות כלפי מעלה וכלפי מטה. מעקב אחר שיפוע המשיק ומיקומו מעל ומתחת לגרף תרמוז לנו על נקודת הפיתול. כאן המקום לדון בקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת הראשונה וכן גם הנגזרת השנייה.  

   

 


תגים:  קמירות קעירות השתנות פיתול
 
בניית משולשים דומים
 
 בניית משולשים דומים

 

נושא:דמיון משולשים                            
כיתה:
ח-י

תיאור: דף עבודה אינטראקטיבי ובו בודקים מהו התנאי המספיק לדמיון משולשים
והוכחתו.

   

 


תגים:  דמיון משולשים תנאי מספיק
 
יד ביד עם חדו"א- קישוריות
 

שם המצגת:
יד ביד עם חדו"א- קישוריות

מרצה
: המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי
מתוך:
ימי עיון בנושא תוכנית ההבחנות החדשה בחט"ע, 2010
קהל היעד:

   
 
בעיניים רואות
 

שם המצגת:
בעיניים רואות

מרצה
: פרופ' אברהם הרכבי, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע
מתוך:
הכנס הארצי להוראת מתמטיקה בחינוך העל יסודי: להיות מורה למתמטיקה - כשרון, כשורים והכשרה 2010
קהל היעד:

תקציר

   
 
פונקציה טריגונומטרית תחילה - ברמת 4-5 יח"ל
 

שם המצגת:
פונקציה טריגונומטרית תחילה - ברמת 4-5 יח"ל

מרצה
: גאולה סבר
מתוך:
ימי עיון בנושא תוכנית ההבחנות החדשה בחט"ע, 2010
קהל היעד: כיתות י'-י"ב, 4-5 יח"ל


   
 
אוריאנות מתמטית - המקרה של התפלגות נורמלית ברמת 3 יח"ל
 

שם המצגת:
אוריאנות מתמטית - המקרה של התפלגות נורמלית ברמת 3 יח"ל

מרצה
: אוסאמה סווידאן
מתוך:
ימי עיון בנושא תוכנית ההבחנות החדשה בחט"ע, 2010
קהל היעד:

   
 
גדילה ודעיכה כמקשרת בין תחומים ברמת 3 יח"ל
 

שם המצגת:
גדילה ודעיכה כמקשרת בין תחומים ברמת 3 יח"ל

מרצה
: אוסאמה סווידאן
מתוך:
ימי עיון בנושא תוכנית ההבחנות החדשה בחט"ע, 2010
קהל היעד:


   
 
מתמטיקה לתלמידי 3 יח"ל - מה נשתנה
 

שם המצגת:
מתמטיקה לתלמידי 3 יח"ל - מה נשתנה

מרצה
: אוסאמה סווידאן
מתוך:
ימי עיון בנושא תוכנית ההבחנות החדשה בחט"ע, 2010
קהל היעד:

   
 
מתמטיקה בשנת הלימודים תשע"א - מה נשתנה
 

שם המצגת:
מתמטיקה בשנת הלימודים תשע"א - מה נשתנה

מרצה
: ד"ר דוד פיינכפלד
מתוך:
ימי עיון בנושא תוכנית ההבחנות החדשה בחט"ע, 2010
קהל היעד:


   
 
משימות המיצ"ב כמקור ללמידה, תוך התייחסות לרמות חשיבה
 

שם המצגת:
משימות המיצ"ב כמקור ללמידה, תוך התייחסות לרמות חשיבה

מרצה
:
מתוך:
יום עיון במג'אר של מחוז הצפון: "מהמיצב לבגרות", 2009
קהל היעד:


   
 
האם יש סתירה בין חינוך לערכים לבין חינוך לחשיבה מתמטית?
 

שם המצגת:
האם יש סתירה בין חינוך לערכים לבין חינוך לחשיבה מתמטית?

מרצה
: יעל אדרי, הטכניון וביה"ס המשותף חוף כרמל, מעגן מיכאל
מתוך:
הכנס הארצי למורים המלמדים מתמטיקה בחינוך העל יסודי בנושא רמות חשיבה בכיתת המתמטיקה, 2008
קהל היעד: חט"ב וחט"ע

תקציר

     

 

 


תגים:  מתמטיקה וערכים אוריינות פיתגורס בעיות מילוליות
 
הנדסת המישור כתחום מובנה רב-אתגרי וככלי לפיתוח רמות חש
 

שם המצגת:
הנדסת המישור כתחום מובנה רב-אתגרי וככלי לפיתוח רמות חשיבה גבוהות

מרצה
:
ד"ר משה סטופל, ד"ר יחיאל פריש, מכללת שאנן
מתוך:
הכנס הארצי למורים המלמדים מתמטיקה בחינוך העל יסודי בנושא רמות חשיבה בכיתת המתמטיקה, 2008
קהל היעד: חט"ע, ט-יא

תקציר

   

תגים:  גיאומטריה ריבוע דמיון חפיפה
 
גשר אל המופשט אצל תלמידים עם צרכים מיוחדים
 

שם המצגת:
גשר אל המופשט אצל תלמידים עם צרכים מיוחדים

מרצה
: ד"ר יחיאל תנעמי ומלכה ברנדר, אגף לחינוך מיוחד
מתוך:
הכנס הארצי למורים המלמדים מתמטיקה בחינוך העל יסודי בנושא רמות חשיבה בכיתת המתמטיקה, 2008
קהל היעד:  חט"ב
        
תקציר

   

תגים:  מערכת צירים מתקשים
 
חשיבה ספיראלית בשאלון 35003
 

שם המצגת:
חשיבה ספיראלית בשאלון 35003

מרצה
: אירנה קרימברג, שירלי אברמוב, מוחמד מוחסן, אגף שח"ר
מתוך:
הכנס הארצי למורים המלמדים מתמטיקה בחינוך העל יסודי בנושא רמות חשיבה בכיתת המתמטיקה, 2008
קהל היעד: חט"ע       

תקציר

   

תגים:  חדו"א חקירת פונקציה נגזרת משיק נקודות קיצון
 
רמות חשיבה והוראה ספיראלית בתוכנית ההבחנות החדשה

 

שם המצגת:
רמות חשיבה והוראה ספיראלית בתוכנית ההבחנות החדשה

מרצה
: ד"ר דוד פיילכנפלד, מדריך ארצי למתמטיקה - חט"ע, אגף המפמ"רים
מתוך:
הכנס הארצי למורים המלמדים מתמטיקה בחינוך העל יסודי בנושא רמות חשיבה בכיתת המתמטיקה, 2008
קהל היעד: חט"ע

תקציר

   

תגים:  ספיראליות התפלגות נורמלית
 
משימות המיצ"ב כמקור ללמידה על רמות החשיבה של תלמידים וה
 

שם המצגת:
משימות המיצ"ב כמקור ללמידה על רמות החשיבה של תלמידים והקשר בין תוכנית הלימודים החדשה לרמות חשיבה
מרצה
: ניצה שיאון, מדריכה ארצית למתמטיקה - חט"ב, אגף המפמ"רים
מתוך:
הכנס הארצי למורים המלמדים מתמטיקה בחינוך העל יסודי בנושא רמות חשיבה בכיתת המתמטיקה, 2008
קהל היעד:

תקציר

   
 
התנסות חושית בדרך אל האינטגרל המופשט
 

שם המצגת:
התנסות חושית בדרך אל האינטגרל המופשט
מרצה
: אוסמה סווידאן, החוג לחינוך מתמטי, אוניברסיטת חיפה והמרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי
מתוך:
הכנס הארצי למורים המלמדים מתמטיקה בחינוך העל יסודי בנושא רמות חשיבה בכיתת המתמטיקה, 2008
קהל היעד:

תקציר

   
 
ללמוד לחשוב או ללמוד לחשב באוכלוסיות מוחלשות
 

שם המצגת:
ללמוד לחשוב או ללמוד לחשב באוכלוסיות מוחלשות

מרצה
: רוחמה ויונטה, מירה ציגלמן, אגף שח"ר
מתוך:
הכנס הארצי למורים המלמדים מתמטיקה בחינוך העל יסודי בנושא רמות חשיבה בכיתת המתמטיקה, 2008
קהל היעד:

תקציר

   
 
פיצוחים, רבותיי, פיצוחים!
 

שם המצגת:
פיצוחים, רבותיי, פיצוחים!
מרצה
: גאולה סבר, קלרה זיסקין, ד"ר ורדה טלמון, המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי
מתוך:
הכנס הארצי למורים המלמדים מתמטיקה בחינוך העל יסודי בנושא רמות חשיבה בכיתת המתמטיקה, 2008
קהל היעד:

תקציר

   
 
עולים רמה: מוכיחים אלגברה!
 

שם המצגת:
עולים רמה: מוכיחים אלגברה!

מרצה
: ד"ר בבה שטרנברג, המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מתוך:
הכנס הארצי למורים המלמדים מתמטיקה בחינוך העל יסודי בנושא רמות חשיבה בכיתת המתמטיקה, 2008
קהל היעד:

תקציר

   
 
מלחמה (תרגול מול חשיבה) או שלום (תרגול עם חשיבה)
 

שם המצגת:
מלחמה (תרגול מול חשיבה) או שלום (תרגול עם חשיבה)
מרצה
: ד"ר אלכס פרידלנדר, מכון וייצמן למדע
מתוך:
הכנס הארצי למורים המלמדים מתמטיקה בחינוך העל יסודי בנושא רמות חשיבה בכיתת המתמטיקה, 2008
קהל היעד:

תקציר

   
 
איך לפתח חשיבה מתמטית אצל תלמידים עם צרכים מיוחדים
 

שם המצגת:
איך לפתח חשיבה מתמטית אצל תלמידים עם צרכים מיוחדים
מרצה
: פרופ' שלמה קניאל, בית-הספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן ומכללת אורות אלקנה
מתוך:
הכנס הארצי למורים המלמדים מתמטיקה בחינוך העל יסודי בנושא רמות חשיבה בכיתת המתמטיקה, 2008
קהל היעד:

תקציר

   
 
אתגרים מתמטיים - למי זה מתאים?
 

שם המצגת:
אתגרים מתמטיים - למי זה מתאים?

מרצה
: ד"ר רוזה לייקין, החוג לחינוך מתמטי, אוניברסיטת חיפה
מתוך:
הכנס הארצי למורים המלמדים מתמטיקה בחינוך העל יסודי בנושא רמות חשיבה בכיתת המתמטיקה, 2008
קהל היעד:

תקציר

   
 
סוגיות נבחרות בהערכה רחבת היקף של הישגים
 

שם המצגת:
סוגיות נבחרות בהערכה רחבת היקף של הישגים
מרצה
: ד"ר יואל רפ, מנהל אגף הבחינות, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה)
מתוך:
הכנס הארצי למורים המלמדים מתמטיקה בחינוך העל יסודי בנושא רמות חשיבה בכיתת המתמטיקה, 2008
קהל היעד:

תקציר

   
 
הרהורים וערעורים על מוסכמות בחינוך המתמטי
 

שם המצגת:
הרהורים וערעורים על מוסכמות בחינוך המתמטי
מרצה
: פרופ' נצה מובשוביץ-הדר, הטכניון, חיפה
מתוך:
הכנס הארצי למורים המלמדים מתמטיקה בחינוך העל יסודי בנושא רמות חשיבה בכיתת המתמטיקה, 2008
קהל היעד:

תקציר

   
 
חינוך לחשיבה
 

שם המצגת:
חינוך לחשיבה

מרצה
: פרופ' ענת זוהר, יו"ר המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך
מתוך:
הכנס הארצי למורים המלמדים מתמטיקה בחינוך העל יסודי בנושא רמות חשיבה בכיתת המתמטיקה, 2008
קהל היעד:

   
 
יצירתיות וחשיבה בכיתת הסטטיסטיקה
 

שם המצגת:
יצירתיות וחשיבה בכיתת הסטטיסטיקה
מרצה
: ד"ר דני בן צבי
מתוך:
"מה חדש בכיתת המתמטיקה?", המרכז הארצי למורים למתמטיקה באוניברסיטת חיפה, תשס"ח
קהל היעד:

   
 
סלולרים בכיתת המתמטיקה- הווה ועתיד
 

שם המצגת:
סלולרים בכיתת המתמטיקה- הווה ועתיד
מרצה
: פרופ' מיכל ירושלמי
מתוך:
"מה חדש בכיתת המתמטיקה?", המרכז הארצי למורים למתמטיקה באוניברסיטת חיפה, תשס"ח
קהל היעד:

   
 
ידיעה ריקה
 
ידיעה ריקה
 
ידיעה ריקה
 
ידיעה ריקה
 
ידיעה ריקה
 
ידיעה ריקה
 
Plus magazine

Plus magazine 

פוסטרים להדפסה בגודל A3 לעידוד בחירת מקצוע הלימוד מתמטיקה. שלושה פוסטרים בנושא "קריירה עם מתמטיקה" והאחרים הקשורים לפרוייקט העוסק בתפקידה של המתמטיקה בחקר המדעים הביו- רפואיים.                    

 
 
 
מרוץ הפאי
דף הבית arrow פיצוחים מתמטיים

 מרוץ הפאי  

 


בבית ספרנו חוגגים את יום הפאי במרוץ מסורתי.
מגרש בית הספר בנוי ממלבן עליו בנויים שני חצאי מעגלים. המגרש מכיל ששה מסלולי ריצה כל מסלול ברוחב של מטר אחד.

 
 

א. אורך המסלול החיצוני הוא 400 מטר.
רוחב המלבן הוא 100 מטר. (ראו איור).
חשבו את מימדי מגרש בית הספר.

 
ב. מהו היקף מסלול הריצה הפנימי?
  • ג. במרוץ הפאי רצים המתחרים 800 מ'.
    רוני הגריל את מסלול הריצה החיצוני ואילו חברו הטוב ירדן, קיבל מקום במסלול הפנימי ביותר.
    כולם התכוננו למרוץ ונעמדו בנקודות הזינוק.
    בכמה מטרים קדימה נמצאת נקודת הזינוק של רוני לעומת נקודת הזינוק של ירדן?
 
 
 
מהר יותר, גבוה יותר וחזק יותר

 

מהר יותר, גבוה יותר וחזק יותר    http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/pitzuah/classes_images/8-11.png 

לקראת האולימפיאדה הקרובה בלונדון, בקיץ 2012, בעיות תנועה מתוך מציאות האולימפיאדה. שימו לב כי הבעיות מנוסחות קצת אחרת מספרי הלימוד, ובחלקן יש להניח הנחות שאינן נתונות בשאלה, או לחפש נתונים שלא מופיעים בה.
פעילות נוספת מתוך הפיצוח יום פאי שמח: "מרוץ הפאי".

תגובות (1)

Sample Imageתגים:  בעיות תנועה בעיות דרך אלגברה אורינות ספורט אולימפיאדה מהירות
 
מהר יותר, גבוה יותר וחזק יותר

 

מהר יותר, גבוה יותר וחזק יותר    http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/pitzuah/classes_images/8-11.png 

לקראת האולימפיאדה הקרובה בלונדון, בקיץ 2012, בעיות תנועה מתוך מציאות האולימפיאדה. שימו לב כי הבעיות מנוסחות קצת אחרת מספרי הלימוד, ובחלקן יש להניח הנחות שאינן נתונות בשאלה, או לחפש נתונים שלא מופיעים בה.
פעילות נוספת מתוך הפיצוח יום פאי שמח: "מרוץ הפאי".

תגובות (0)

Sample Imageתגים:  בעיות תנועה בעיות דרך אלגברה אורינות ספורט אולימפיאדה מהירות
 
מהר יותר, גבוה יותר וחזק יותר
דף הבית arrow פיצוחים מתמטיים
תקציר
מהר יותר, גבוה יותר וחזק יותר | פתרונות
מהר יותר, גבוה יותר וחזק יותר
בעיות תנועה באולימפיאדה
   
שימו לב כי בחלק מהבעיות עליכם להניח הנחות שאינן נתונות בשאלה, או לחפש נתונים שלא מופיעים בה.

   במשחקים האולימפיים ב-2008, דרישות הסף לריצת 100 מטר לנשים הייתה 11.32 שניות. כיצד תוכלו להשוות מהירות זו למהירות של מכונית ?
  באולימפיאדת בייג'ינג ב-2008, זכתה האצנית שלי-אן פרייזר מג'מייקה, בריצת 100 מטר לנשים, בזמן של 10.78 שניות. אם היא הייתה ממשיכה לרוץ עוד 100 מטרים, בכמה היא הייתה משיגה אצנית שעמדה בתנאי הסף (11.32 שניות) ?
  דמיינו כי אתם מתחרים בריצת 200 מטר עם יוסיין בולט. בכמה מטרים הוא ישיג אתכם? (אם בכלל...)
  באליפות העולם לאתלטיקה 2009, שבר האלוף האולימפי יוסיין בולט, את שיא העולם בריצת 100 מטר וקבע זמן של 9.58 שניות. בולט שיפר את השיא שקבע הוא בעצמו באולימפיאדת ביג'ין 9.69 שניות. בכמה מטרים השיג בולט את עצמו?
  באימון שחיה לקראת אולימפיאדת לונדון ב-2012, שני שחיינים שוחים משני קצוות מנוגדים של הבריכה, במהירות קבועה אך שונה זה מזה. בפעם הראשונה נפגשו 30 מטר מקצה האחד של הבריכה. בפעם הבאה נפגשו 20 מטר מהקצה השני של הבריכה. מה אורכה של הבריכה ומתי יפגשו שוב?
  במרוץ אופניים בזירה סגורה במסלול הוולדרום (מלבן ושני חצאי עיגול), רוכב A מסיים סיבוב שלם כשהוא על הקו הכחול. באותו זמן סיימו סיבוב גם רוכב B אשר רכב 1 מטר פנימה מהקו הכחול ורוכב C שרכב 2 מטר מחוץ לקו הכחול. איזה מרחקים שונים רכבו רוכבי האופניים? מיהו הרוכב המהיר ביניהם ומהי מהירותו?

מקור הפעילות: "מתמטיקה וספורט – הספירה לאחור לאולימפיאדה 2012":
Maths and Sport: Countdown to  the Games,
מאמרים ופעילויות בנשוא ספורט ומתמטיקה מאת אוניברסיטת קיימבריג', אנגליה.

      
   מקורות נוספים לפעילויות של ספורט ומתמטיקה:

מתוך הפיצוח יום פאי שמח: "מרוץ הפאי", פעילות על תכנון מסלול המירוצים באולימפיאדה.

"מתמטיקה וספורט – הספירה לאחור לאולימפיאדה 2012":
Maths and Sport: Countdown to the Games, מאמרים ופעילויות בנושא ספורט ומתמטיקה מאת אוניברסיטת קיימבריג', אנגליה.

מתמטיקה וספורטMath and sport, פרק מתוך הספר The Mathematical Collage, אשר בא להמחיש את הקשר של מתמטיקה לחיי היום יום.

מתמטיקה וספורט – אוסף פעילויות, פוסטרים ומאמרים מתוך חודש המודעות המתמטית 2010 Mathematics Awareness Month, .

על הדגל האולימפי – פעילות בהסתברות וקומבינטוריקה ועוד, מאת מחוז תל אביב

על הלפיד האולימפי – אוסף פעילויות על מסלול הלפיד וענפי הספורט השונים באולימפיאדה, מאת מחוז תל אביב

?Can Mathematics Help Usain Bolt Run Faster – כתבה ב- Science Daily, הצעות מתמטיות לאצן האולימפי כיצד לשפר את שיאי העולם שקבע.

Math in Basketball – פעילות אינטראקטיבית מלווה בסרט וידאו המסביר כיצד ניתן לתכנן את הקליעה המושלמת לסל בעזרת המתמטיקה.

 
לאלף את האינסוף
כתב: איאן סטוארט
ספר עיון
תקציר:
מי המציא את האפס? איפה קווים מקבילים כן נפגשים? למה (כמעט) כל החיים שלנו מתנהלים בשיטה העשׂרונית אבל השעון שלנו עובד על 60 דקות בשעה? האם פיתגורס הוא באמת זה שגילה את משפט פיתגורס? ומי המציא את החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי – ניוטון או לייבניץ? ולמה אנחנו לא יכולים לחיות בלי מתמטיקה, גם אם לא הצלחנו להבין עד היום מה זאת פונקציה?
לא משנה אם למדתם לבגרות שלוש, ארבע או חמש יחידות במתמטיקה — או אם לא עשיתם בגרות בכלל: הספר הזה ייקח אתכם למסע מרתק בתולדות המתמטיקה, ובדרך אגב גם בתולדות התרבות האנושית כולה. לא במקרה המילים מִסְפָּר וסִפְרָה באות מאותו שורש כמו סֵפֶר וסוֹפֵר: הכתיבה — ההתחלה האמיתית של התרבות שאנו חיים היום — הלכה תמיד יד ביד עם ספירה ומספרים. המתמטיקה היתה שם, ליד ער תרבותנו, והיא ממשיכה ללַו ת אותנו בנאמנות עד היום — ובעצם להמריא ולהתו ת לנו את הדרך אל מחוזות שלא שיערנו עד כה.
איאן סטיוארט, שכתב עשרות ספרים על מתמטיקה ללא מתמטיקאים, הוא אחד המחברים המנוסים ביותר בתחום זה. בדרך בהירה, בלוויית עשרות רבות של תרשימים, ועם שפע של מידע ביוגרפי והיסטורי, הוא פורש לפנינו את סיפורה של המתמטיקה מאז ימי הולדתה בבבל ובמצרים, דרך פעילותם של המלומדים היוונים, ההודים והערבים, עד אל המתמטיקה המודרנית כפי שהתפתחה מימי הרנסאנס ועד ימינו.
 

 
 
Core Math Tools

Core Math Tools

 

אוסף יישומונים ומערכי שיעור לדוגמא מאת ה-NCTM באלגברה, פונקציות, גיאומטריה סטטיסטיקה והסתברות.
הכלים נערכו בתוכנה Core Math Tools וניתן להורידה בחינם

   
 
הפרבולה בצורה המוזזת
 

הפרבולה בצורה המוזזת

 

נושא: פונקציה ריבועית
כיתה: ט-י

תיאור:
דף עבודה ויישום דינאמי לחקירת גרף הפונקציה הריבועית המוצגת בצורה המוזזת (נקראת גם הצורה הקודקודית).

   

 


תגים:  פונקציה ריבועית פרבולה צורה מוזזת צורה קודודית קודקוד פרמטרים
 
מחשבון פונקציות
 

מחשבון פונקציות

 

נושא: הפונקציה
תיאור:מחשבון פונקציות המאפשר שינוי פרמטרים במשפחות של פונקציות (לינארית, ריבועית וערך מוחלט).
מאפשר חקירת הזזות ומתיחות.
וכמו כן מאפשר לבצע פעולות בין שתי הפונקציות: חיבור, חיסור, כפל וחילוק וכן הרכבה.
היישום נכתב על ידי פרופ' יהודה שוורץ, תורגם ונערך על ידי מרכז המורים

   

 


תגים:  פעולות בין פונקציות סכום הפרש הרכבה מנה מכפלה טרנספורמציות הזזות ומתיחות
 
הקודקוד של הפונקציה הריבועית
 

הקודקוד של הפונקציה הריבועית

 

נושא: פונקציה ריבועית
תיאור: יישום לתרגול הכרת הפונקציה הריבועית בצורה המוזזת או בצורה הקודקודית.
היישום נכתב על ידי מירטה לוין, ונערך על ידי מרכז המורים

   

 

 
קודקוד הפרבולה בצורה המוזזת
 

קודקוד הפרבולה בצורה המוזזת

 

נושא: פונקציה ריבועית                                  
תיאור:
 תיאור: יישום דינאמי לחקירת גרף הפונקציה הריבועית המוצגת בצורתו המוזזת. כיצד נמצא את ציר הסימטריה והקודקוד? אילו פרמטרים וכיצד משפיעים על מיקום הקודקוד? ניתן לבדוק ביישום נקודות סימטריות על הפרבולה בעזרת חיתוך עם ישר המקביל לציר x.
ניתן לשלב יחד עם דף העבודה והיישום לבעיה ...מממאגר 802.   

 


תגים:  פרבולה פונקציה ריבועית קודקוד ציר הסימטריה
 
קודקוד הפרבולה בצורה הסטנדרטית
 

קודקוד הפרבולה בצורה הסטנדרטית

 

נושא: פונקציה ריבועית                                  
יתה: ט-י
תיאור:
 יישום דינאמי  לחקירת גרף הפונקציה הריבועית המוצגת בצורתו הסטנדרטית. כיצד נמצא את ציר הסימטריה והקודקוד? אילו פרמטרים וכיצד משפיעים על מיקום הקודקוד? ניתן לבדוק ביישום נקודות סימטריות על הפרבולה בעזרת חיתוך עם ישר המקביל לציר x.
ניתן לשלב יחד עם דף העבודה והיישום לבעיה ...מממאגר 802.
 

   
  

   

 


תגים:  פונקציה ריבועית פרבולה ציר סימטריה קודקוד חיתוך פרבולה וישר
 
קודקוד הפרבולה בצורת המכפלה
 

קודקוד הפרבולה בצורת המכפלה

 

נושא: פונקציה ריבועית 
כיתה: ט-י

תיאור:
 יישום דינאמי לחקירת גרף הפונקציה הריבועית המוצגת בצורת המכפלה. כיצד נמצא את נקודות החיתוך עם ציר x? כיצד נמצא את ציר הסימטריה והקודקוד? ניתן לבדוק ביישום נקודות סימטריות על הפרבולה בעזרת חיתוך עם ישר המקביל לציר x.
ניתן לשלב יחד עם דף העבודה והיישום לבעיה ...מממאגר 802.

   

 


תגים:  פונקציה ריבועית פרבולה נקודות חיתוך עם ציר x נקודות אפס ציר סימטריה קודקוד
 
פונקציה הופכית לפונקציה ריבועית
 

פונקציה הופכית לפונקציה ריבועית

 

נושא: פונקציה ריבועית ופונקציה רציונאלית                                       
כיתה:  י-יא
תיאור:
דף עבודה ויישום דינאמי לחקירת הקשר בין פונקציה ריבועית בצורה המוזזת וההופכית לה. בעזרת היישום התלמידים בונים את גרף הפונקציה הרציונאלית על פי תכונות הפונקציה הריבועית המוכרת להם. חוקרים את התכונות של פונקציה רציונאלית, תחומי ההגדרה אסימפטוטות, נקודות קיצון וכדומה. חקירה של משפחות ותת משפחות והשפעת הפרמטרים על הגרפים.
            
   
  

   

 


תגים:  פונקציה הופכית רייבועית רציונאלית משפחה של פונקציות פרמטרים צורה מוזזת
 
פונקציה הופכית לפונקציה ריבועית
 

פונקציה הופכית לפונקציה ריבועית

 

   נושא: פונקציה ריבועית ופונקציה רציונאלית
כיתה: י-יא
תיאור:
דף עבודה ויישום דינאמי לחקירת הקשר בין פונקציה ריבועית בצורה המוזזת וההופכית לה. בעזרת היישום התלמידים בונים את גרף הפונקציה הרציונאלית על פי תכונות הפונקציה הריבועית המוכרת להם. חוקרים את התכונות של פונקציה רציונאלית, תחומי ההגדרה אסימפטוטות, נקודות קיצון וכדומה. חקירה של משפחות ותת משפחות והשפעת הפרמטרים על הגרפים.
                
      
      

   

 


תגים:  פונקציה הופכית ריבועית רציונאלית משפחה של פונקציות פרמטרים צורה מוזזת
 
הקסם שבמספרים
כתב: אהרון מוריאלי
ספר עיון
תקציר:  
האם אתם מכירים את מספרי אמסטרונג או מספרי אכילס? האם שמעתם על מספרים חברותיים, זרים או מאושרים? תוכלו להכיר מספרים מסוגים שונים, עם תכונות מרתקות ומסקרנות בפרקים של הספר "הקסם שבמספרים" המפורסמים במלואם באתר של מכללת קיי.
Sample Image

 
 
ריבועי קסם
כתב: אהרון מוריאלי
ספר עיון
תקציר:  
מהו ריבוע קסם? כיצד נבנה ריבועי קסם חשבוניים מגוונים וקסומים ? היכן ומתי צמחו ריבועי קסם בהיסטוריה? ספר שווה נפש לכל אוהב מתמטיקה, פרקים מלאים של הספר בעברית באתר של מכללת קיי.
Sample Image

 
 
ריבועי קסם
כתב: אהרון מוריאלי
ספר עיון
תקציר:  
מהו ריבוע קסם? כיצד נבנה ריבועי קסם חשבוניים מגוונים וקסומים ? היכן ומתי צמחו ריבועי קסם בהיסטוריה? ספר שווה נפש לכל אוהב מתמטיקה, פרקים מלאים של הספר בעברית באתר של מכללת קיי.
Sample Image

 
 
<< התחלה < קודם 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 הבא > סוף >>

תוצאות 809 - 909 מ 3029Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב