Home2 arrow home3
home3
הקסם שבמספרים

כתב: אהרון מוריאלי
ספר עיון
תקציר:  
האם אתם מכירים את מספרי אמסטרונג או מספרי אכילס? האם שמעתם על מספרים חברותיים, זרים או מאושרים? תוכלו להכיר מספרים מסוגים שונים, עם תכונות מרתקות ומסקרנות בפרקים של הספר "הקסם שבמספרים" המפורסמים במלואם באתר של מכללת קיי.
Sample Image

 
 
מודל ויזואלי לחיבור מספרים מכוונים בעזרת קשתות
 

מודל ויזואלי לחיבור מספרים מכוונים בעזרת קשתות

נושא: מודל ויזואלי לחיבור מספרים מכוונים בעזרת קשתות
כיתה: ז
תיאור: ניתן להדגים ולחקור סכום של מספרים שליליים. במודל זה, המחובר הראשון מוצג כנקודה על ציר המספרים והמחובר השני מייצג תנועה בצעדים ימינה או שמאלה- תלוי בסימן המחובר השני. תנועה ימינה- המחובר השני חיובי ותנועה שמאלה- המחובר השני שלילי. תוצאת החיבור היא הנקודה אליה הגענו.

http://highmath.haifa.ac.il/images/stories/masheabai_oraha_velemida/applets/arcs.png

 


תגים:  מספר שלילי ציר המספרים חיבור וחיסור מספרים מכוונים
 
הוכחה ויזואלית לנוסחת הפרש הריבועים - 1
 

הוכחה ויזואלית לנוסחת הפרש הריבועים - 1

נושא: מודל ויזואלי לחיבור מספרים מכוונים בעזרת קשתות
כיתה:
מבוסס על בחינת בגרות:

תיאור: הוכחה ויזואלית לנוסחת הפרש ריבועים בעזרת חישובי שטחים.
מתוך הפיצוח: "הפרש ריבועים"

http://highmath.haifa.ac.il/images/stories/masheabai_oraha_velemida/applets/Difference_of_Two_Squares_1.png

 

 
הוכחה ויזואלית לנוסחת הפרש הריבועים - 2
 

הוכחה ויזואלית לנוסחת הפרש הריבועים - 2

נושא: מודל ויזואלי לחיבור מספרים מכוונים בעזרת קשתות
כיתה:
מבוסס על בחינת בגרות:

תיאור: הוכחה ויזואלית לנוסחת הפרש ריבועים בעזרת חישובי שטחים.
מתוך הפיצוח: "הפרש ריבועים"

http://highmath.haifa.ac.il/images/stories/masheabai_oraha_velemida/applets/Difference_of_Two_Squares_2.png

 

 
הוכחה ויזואלית לנוסחת הפרש הריבועים - 3
 

הוכחה ויזואלית לנוסחת הפרש הריבועים - 3

נושא: מודל ויזואלי לחיבור מספרים מכוונים בעזרת קשתות
כיתה:
מבוסס על בחינת בגרות:

תיאור: הוכחה ויזואלית לנוסחת הפרש ריבועים בעזרת חישובי שטחים.
מתוך הפיצוח: "הפרש ריבועים"

http://highmath.haifa.ac.il/images/stories/masheabai_oraha_velemida/applets/Difference_of_Two_Squares_3.png

 

 
מודל ויזואלי לחיבור מספרים מכוונים בעזרת חיצים
 

מודל ויזואלי לחיבור מספרים מכוונים בעזרת חיצים

נושא: מודל ויזואלי לחיבור מספרים מכוונים בעזרת חיצים
כיתה: ז
תיאור: ניתן להדגים ולחקור סכום של מספרים שליליים. במודל זה כל רישום מספרי מתואר על-ידי חץ (וקטור) שלו גודל וכוון. כאשר אורך החץ מבטא את ערכו המוחלט של המספר וכיוונו מבטא את סימנו: חץ שמאלה מספר חיובי, חץ ימינה מספר שלילי. מכאן גם השם מספרים מכוונים.

http://highmath.haifa.ac.il/images/stories/masheabai_oraha_velemida/applets/arrows.png

 


תגים:  מספר שלילי מספרים מכוונים ציר המספרים חיבור וחיסור מודל
 
אולימפיאדת מתמטיקה לבנות

אולימפיאדת מתמטיקה לבנות

 
אתר האולימפיאדה
 

ממליצה: מרגרט פרוים

    http://highmath.haifa.ac.il/images/stories/masheabai_oraha_velemida/girls_olimpiad.png

 
אישור השתתפות בטקס תמונה ישראלית בעין מתמטית

 טופס אישור השתתפות לתלמידים במסלול האישי

 טופס אישור השתתפות למורים וכיתות במסלול הכיתתי

 

תחרות "תמונה ישראלית בעין מתמטית", תשע"ג, על שם ענבר נחום ז"ל. 

 

 
פריסות אחרות
דף הבית arrow פיצוחים מתמטיים
תקציר
פריסות אחרות
 
   
1. היכן מסתתרת הקוביה?
  
א. כל אחת מהצורות A-H הבאות מורכבות מחמישה ריבועים ושני מלבנים. רק מחלקן ניתן לקפל לפי הקווים המקווקווים, ולבנות קובייה 1x1x1, ואילו מחלק מהצורות לא ניתן לבנות קובייה. התוכלו לזהות את הקוביות? http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/pitzuah/Other_Layouts/other_layouts1.png
 
ב. כל אחת מהצורות A-H הבאות מורכבות מחמישה ריבועים ושני משולשים. רק מחלק ן ניתן לקפל לפי הקווים המקווקווים, ולבנות קובייה 1x1x1, ואילו מחלק מהצורות לא ניתן לבנות קובייה. התוכלו לזהות את הקוביות?  http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/pitzuah/Other_Layouts/other_layouts2.png
   
 2. זוג מנסרות משולשות?
 
כל אחת מהצורות A-H הבאות מורכבות משלושה ריבועים ושני משולשים שווה צלעות אשר ניתן לקפלן לפי הקווים המקווקווים, ולבנות מנסרה משולשת.
מצאו את זוג המנסרות המשולשות אשר יתנו מנסרה באותן צבעים בדיוק, כפי שמתוארת במרכז.
התוכלו לזהות את השתיים?
 http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/pitzuah/Other_Layouts/other_layouts3.png
 
 מקור: http://www.puzzles.com/
 


מקורות נוספים:

משימות אוריינות- פיאונים: בין המשימות: פריסה של קובייה ותיבה, בניית מבנים מקוביות ועוד.

פעילות אינטראקטיבית לגילוי 11 הפריסות של הקובייה, מאת illuminations, NCTM

שחקו בפריסה של קובייה הונגרית – NRICH

פיצוחים בנושא גיאומטרית המרחב

 
הכנס הארצי של החינוך המתמטי בבית הספר היסודי
דף הבית arrow מורים לומדים arrowכנסים וימי עיון arrow כנסים וימי עיון בארץ arrowהכנס הארצי של החינוך המתמטי בבית הספר היסודי: מיומנויות המאה ה- 21 בלמידה והוראה של מתמטיקה

הכנס הארצי של החינוך המתמטי בבית הספר היסודי: מיומנויות המאה ה- 21 בלמידה והוראה של מתמטיקה

מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי, בשיתוף עם הפיקוח על הוראת המתמטיקה במשרד החינוך, קיים כנס ארצי המיועד לעוסקים בחינוך מתמטי בבית הספר היסודי - מורים, רכזים, מדריכים, מורי-מורים, חוקרים, סטודנטים, מפתחי חומרי למידה, וכל המתעניינים בתחום. נושא הכנס: "מיומנויות המאה ה- 21 בלמידה והוראה של מתמטיקה בבית הספר היסודי."

מטרותיו העיקריות של הכנס הן להעניק לכל העוסקים בחינוך מתמטי בכלל, ולמורים בפרט, הזדמנות לחלוק עם עמיתיהם חוויות והתנסויות בהוראה, לדון באתגרים של למידה והוראה בעידן המידע, להתעדכן וללמוד על חידושים בחינוך מתמטי.
הכנס נערך במרכז הכנסים בשפיים, בתאריך 03.07.2012.

תכנית הכנס המלאה

 
ריקוד הפרבולה

ריקוד הפרבולה
http://highmath.haifa.ac.il/images/stories/masheabai_oraha_velemida/parabula_dance.jpg

 
מעבר למסורת

מעבר למסורת
 
ערב עליית הנאצים, שליש מהפרופסורים הגרמנים למתמטיקה היו יהודים. הם היו חדשנים ופורצי דרך בעבודתם, אבל סולקו ממשרותיהם ונרדפו עד מותם.
באתר תערוכת "מעבר למסורת" מוצגת תרומתם המרשימה של מתמטיקאים יהודים להתפתחות התרבות המתמטית, בתקופה שבין האמנציפציה המשפטית והמדינית של היהודים במאה ה-19 ועד עליית הנאצים. תקופה זו נחשבת ל"תור הזהב" של מתמטיקאים יהודים במדינות דוברות גרמנית
 
 http://highmath.haifa.ac.il/images/stories/masheabai_oraha_velemida/transcending_tradition.jpg
 
תוכלו לקרוא עוד בכתבה: http://www.haaretz.co.il/magazine/1.1569147

 
מעבר למסורת

מעבר למסורת
 
ערב עליית הנאצים, שליש מהפרופסורים הגרמנים למתמטיקה היו יהודים. הם היו חדשנים ופורצי דרך בעבודתם, אבל סולקו ממשרותיהם ונרדפו עד מותם.
באתר תערוכת "מעבר למסורת" מוצגת תרומתם המרשימה של מתמטיקאים יהודים להתפתחות התרבות המתמטית, בתקופה שבין האמנציפציה המשפטית והמדינית של היהודים במאה ה-19 ועד עליית הנאצים. תקופה זו נחשבת ל"תור הזהב" של מתמטיקאים יהודים במדינות דוברות גרמנית
 
 http://highmath.haifa.ac.il/images/stories/masheabai_oraha_velemida/transcending_tradition.jpg
 
תוכלו לקרוא עוד בכתבה: http://www.haaretz.co.il/magazine/1.1569147

 
פירמידות המספרים
 

פירמידות המספרים    http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/pitzuah/classes_images/7-9.png 

חקירה אינטראקטיבית של החוקיות העומדת מאחורי משולש מספרים. פעילות זו מתאימה לשילוב בלימוד האלגברה החל מכיתות ז'.

תגובות (0)

    http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/pitzuah/number_pyramids/p1.png

 


תגים:  אלגברה סדרות חוקיות משחק יישום דינאמי
 
פירמידות המספרים
 

פירמידות המספרים    http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/pitzuah/classes_images/7-9.png 

חקירה אינטראקטיבית של החוקיות העומדת מאחורי משולש מספרים. פעילות זו מתאימה לשילוב בלימוד האלגברה החל מכיתות ז'.

תגובות (0)

    http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/pitzuah/number_pyramids/p1.png

 

 
אוסף קישורים בנושא פסח
 

אוסף קישורים בנושא פסח     

מתמטיקה בימי הפרעונים – עטרה שריקי, קשר ח"ם
מבט על הפירמידה ועל הספינקס – מרכז מורים ארצי יסודי, אוניברסיטת חיפה
פעילויות לפסח של מתמטיקה משולבת - מכון וייצמן, פעילויות לפי כיתות ורמות.
שטחים בריבוע – פיצוח
אוסף פעילויות וקישורים לפסח - מאת המרכז היסודי
שעשועים עם פירמידות מספרים – סרטון ב-YouTube

 

תגובות (0)

 
http://highmath.haifa.ac.il/images/stories/passover.png
 

 

 
פריסות אחרות
 

פריסות אחרות       http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/pitzuah/classes_images/7-10.png 

הפיצוח עוסק בפריסות לא שגרתיות של הקוביה ושל מנסרה משולשת. פיצוח צבעוני ומהנה לפיתוח החשיבה המרחבית.

 

תגובות (0)

    http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/pitzuah/Other_Layouts/other_layouts2.png

 


תגים:  הנדסת המרחב קוביה מנסרה פרישה ראיה מרחבית
 
פריסות אחרות
 

פריסות אחרות       http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/pitzuah/classes_images/7-10.png 

הפיצוח עוסק בפריסות לא שגרתיות של הקוביה ושל מנסרה משולשת. פיצוח צבעוני ומהנה לפיתוח החשיבה המרחבית.

 

תגובות (0)

    http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/pitzuah/Other_Layouts/other_layouts2.png

 


תגים:  הנדסת המרחב קוביה מנסרה פרישה ראיה מרחבית
 
פירמידות המספרים
 

פירמידות המספרים    http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/pitzuah/classes_images/7-9.png 

חקירה אינטראקטיבית של החוקיות העומדת מאחורי משולש מספרים. פעילות זו מתאימה לשילוב בלימוד האלגברה החל מכיתות ז'.

תגובות (0)

    http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/pitzuah/number_pyramids/p1.png

 


תגים:  אלגברה סדרות חוקיות משחק יישום דינאמי
 
תרגיל חשיבה גיאומטרי
דף הבית arrow פיצוחים מתמטיים
תקציר
תרגיל חשיבה גיאומטרי

תרגיל חשיבה גיאומטרי

כתב: פרופ' עמוס ארליך

 
   

החללית שלנו נחתה על כוכב-לכת מרוחק ולהפתעתנו נוכחנו שנחתנו במגרש משחקים של בית ספר. נכנסנו לכתה ונוכחנו שהם מדברים עברית ונמצאים בתחילת לימוד הגיאומטריה, אך נראה שהנחות היסוד שלהם (האכסיומות) שונות מן המקובל אצלנו.

על הלוח שלהם כתוב:

"הנחת יסוד ב: סכום הזויות בכל מרובע הוא 3600"

 המורה מבקש מן התלמידים להוכיח שסכום הזויות במשולש הוא 1800.  

תלמיד א: נצרף למשולש שלנו משולש נוסף, צירוף הזויות של שני המשולשים נותן זויות של מרובע לכן סכומן 3600, לכן לכל משולש 1800. http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/pitzuah/geometric_thinking_exercise/geo1.png 
תלמיד ב: ההוכחה אינה טובה. מה מבטיח לנו ש- 360 המעלות מתחלקות בשווה בין שני המשולשים?
אך נוכל להיעזר בהנחת יסוד א שלנו, האומרת שניתן להעתיק משולש ממקום למקום, לסובב אותו ולהפוך אותו, בלי שהדבר ישנה את צלעותיו וזויותיו. אם לתפקיד המשולש הנוסף ניקח עותק של המשולש הנתון נהפוך אותו ונשים אותו כבציור שמימין, אז ההוכחה תהיה בסדר.
 http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/pitzuah/geometric_thinking_exercise/geo2.png

תלמיד א
: לא צריך את זה. כמו שהִנחנו שלכל המרובעים אותו סכום זויות כך נוכל להניח גם שלכל המשולשים אותו סכום זויות.

 
תלמיד ג: יש לי משהו יותר פשוט. נהפוך את המשולש למרובע על-ידי הוספת קדקוד על אחת הצלעות. בקדקוד זה 180o לכן בשאר הקדקודים יחד יש 180o .  http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/pitzuah/geometric_thinking_exercise/geo3.png

המורה
: הנה באו אורחים מכדור הארץ. שלום אורחים יקרים.
התוכלו לומר לנו מי צודק ומי לא?
 
 
 

25 סטודנטים קיבלו את השאלה, התבקשו להשיב בכתב (להזדהות במספר בלבד), ואחר כך חולקו דפיהם מחדש לצורך תגובות. הסיכום שלהלן אינו מבחין בין מה שנכתב כתשובה ראשונית ובין מה שנכתב כתגובה, ובשני השלבים יכלו הסטודנטים גם לשוחח ביניהם על הענין.

כולם הסכימו שתלמיד א אינו צודק.

10 מתוך 25.2  טענו שתלמיד ב הוכיח מקרה פרטי בלבד (וחלקם זכו להתנגדות הבודקים). עוד שניים (כנראה אותו סטודנט) פסלו את תלמיד ב בטענה שהוכיח A->B במקום B->A .

17 ( מתוך אותם 25.2) טענו שתוקף הוכחתו של תלמיד ג תלוי בהגדרת מרובע.

6 מתוך אלה הזכירו במפורש שמדובר באופן שבו הוגדר מרובע באותה כתה או במקובל באותו כוכב.

18 פסלו את ההוכחה בטענה שמה שהתקבל אינו מרובע (בכמה מקרים טענו שלא יתכן שלאותה צורה גם סכום זויות 360o  וגם 180o).

11 קיבלו את ההוכחה של ג (חלקם ציינו שהיא יפה במיוחד).

4 לא הגיבו על דברי תלמיד ג או לא אמרו משהו ברור.

 

ומה דעתכם?

 
פיצוחים בנושא חנוכה

דף הבית arrow פיצוחים מתמטיים arrow פיצוחים מתמטיים לפי נושא arrow מתמטיקה בחגים ומועדים arrow פיצוחים בנושא חנוכה

פיצוחים בנושא חנוכה


פירמידות המספרים

  כככככ

  

 
 
פיצוחים בנושא חנוכה

דף הבית arrow פיצוחים מתמטיים arrow פיצוחים מתמטיים לפי נושא arrow מתמטיקה בחגים ומועדים arrow פיצוחים בנושא חנוכה

פיצוחים בנושא חנוכה


פירמידות המספרים

  כככככ

  

 
 
תרגיל חשיבה גיאומטרי
 

תרגיל חשיבה גיאומטרי

פרופ' עמוס ארליך משתף אותנו בפעילות בנושא הוכחה. תלמידים מתבטים כיצד להוכיח  שסכום הזויות במשולש הוא 1800  כשנתונה הנחת היסוד סכום הזוויות במרובע.

 

תגובות (0)

 

 

    http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/pitzuah/geometric_thinking_exercise/geo1.png

 

 
פיצוחים בנושא פסח

דף הבית arrow פיצוחים מתמטיים arrow פיצוחים מתמטיים לפי נושא arrow מתמטיקה בחגים ומועדים arrow פיצוחים בנושא פסח

פיצוחים בנושא פסח


פירמידות המספרים    http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/pitzuah/classes_images/7-9.png   

 חקירה אינטראקטיבית של החוקיות העומדת מאחורי משולש מספרים. פעילות זו מתאימה לשילוב בלימוד האלגברה החל מכיתות ז'.

  
http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/pitzuah/number_pyramids/p1.png
 

אוסף קישורים בנושא פסח

מתמטיקה בימי הפרעונים – עטרה שריקי, קשר ח"ם
מבט על הפירמידה ועל הספינקס – מרכז מורים ארצי יסודי, אוניברסיטת חיפה
פעילויות לפסח של מתמטיקה משולבת - מכון וייצמן, פעילויות לפי כיתות ורמות.
שטחים בריבוע – פיצוח
אוסף פעילויות וקישורים לפסח - מאת המרכז היסודי
שעשועים עם פירמידות מספרים – סרטון ב-YouTube

 
http://highmath.haifa.ac.il/images/stories/passover.png
 
פיצוחים בנושא פסח

דף הבית arrow פיצוחים מתמטיים arrow פיצוחים מתמטיים לפי נושא arrow מתמטיקה בחגים ומועדים arrow פיצוחים בנושא פסח

פיצוחים בנושא פסח


פירמידות המספרים    http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/pitzuah/classes_images/7-9.png   

 חקירה אינטראקטיבית של החוקיות העומדת מאחורי משולש מספרים. פעילות זו מתאימה לשילוב בלימוד האלגברה החל מכיתות ז'.

  
http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/pitzuah/number_pyramids/p1.png
 

אוסף קישורים בנושא פסח

מתמטיקה בימי הפרעונים – עטרה שריקי, קשר ח"ם
מבט על הפירמידה ועל הספינקס – מרכז מורים ארצי יסודי, אוניברסיטת חיפה
פעילויות לפסח של מתמטיקה משולבת - מכון וייצמן, פעילויות לפי כיתות ורמות.
שטחים בריבוע – פיצוח
אוסף פעילויות וקישורים לפסח - מאת המרכז היסודי
שעשועים עם פירמידות מספרים – סרטון ב-YouTube

 
http://highmath.haifa.ac.il/images/stories/passover.png
 
רפסודיה לחדוו''א

רפסודיה לחדוו"א

חידוש מתמטי לשיר המפורסם של קווין "רפסודיה בוהמית".
האם x מוגדר? האם f רציפה?                


 
פירמידת המספרים הסודית
דף הבית arrow פיצוחים מתמטיים
תקציר
פירמידות המספרים|
פירמידת המספרים הסודית
 
   

א. לפניכם פירמידה בה הוכנסו בשורה הראשונה המספרים: 2, 1, 4, 6
מהו הסוד של הפירמידה?
מצאו כיצד נקבעו המספרים בשאר השורות של הפירמידה.

ב. חזרו על פעולת המילוי של הפירמידה מספר פעמים כאשר אותם המספרים: 2, 1, 4 ו- 6 בתחתיתה אבל בסדר שונה.
כמה פירמידות שונות ניתן לקבל?

 http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/pitzuah/number_pyramids/p1.png

ג. מה צריך להיות סדר המספרים בשורה התחתונה כך שבפסגה יתקבל מספר הגדול ביותר? הקטן ביותר? נסו להסביר למה בסדר זה או אחר מתקבל בפסגה מספר גדול ביותר או קטן ביותר.

ד. קחו רביעיה אחרת של מספרים שלמים (חיוביים ושליליים) וחזרו על מילוי הפירמידה. נסו לקבוע בצורה כללית מה צריך להיות הסדר בין ארבעת המספרים שבתחתית הפירמידה על מנת שבפסגתה יתקבל מספר הגדול ביותר.

ה. לפירמידה הבאה הוכנסו לשורה הראשונה המספרים: -5, 2, 3, 4. באיזה סדר הוכנסו המספרים כך שבפיסגה יתקבל המספר אפס?  http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/pitzuah/number_pyramids/p2.png
ו. לפירמידה הבאה הוכנסו בשורה הראשונה המספרים: 2 ו-15 ועוד שני מספרים כלשהם. בראש הפירמידה התקבל המספר 48. מצאו את הקשר בין x ו-y . כמה פירמידות ניתן לקבל?  http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/pitzuah/number_pyramids/p3.png
 מקור: http://nrich.maths.org  
   

 פירמידת המספרים העוקבים
 

 רשמו מספר שלם כלשהו בפינה השמאלית של השורה התחתונה של הפירמידה.

המשיכו לרשום מספרים עוקבים בשלושת המקומות הנותרים בשורה הראשונה.

כל מספר בפירמידה הוא סכום של שני המספרים שמתחתיו.

 http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/pitzuah/number_pyramids/p4.png

א. עבור אילו מספרים יתקבל בפסגה של הפירמידה מספר 84? מספר 44?

ב. הסבירו אילו מספרים ניתן לקבל בפסגה? האם ניתן לקבל כל מספר בראש הפירמידה?

ג. באחד המשחקונים התקבל בראש הפירמידה 140. מהו המספר שממנו הותחלה הפירמידה?

ד. אם נשנה את סדר המספרים בשורה הראשונה, האם ישתנה המספר בראש הפירמידה? בדקו את השערתכם והסבירו מדוע.

ה. ערכו מחקר דומה לגבי פירמידות גדולות יותר, בעלות 5 ו- 6 שורות.


מקור: http://nrich.maths.org


קישורים  נוספים:

מתכונותיו של משולש פסקל
- שמואל אביטל

 
חידת אוריגמי אדווין קורי - הריבוע

חידת אוריגמי אדווין קורי - הריבוע

זוהי חידה מתוך מדור 'המעגל המתמטי': של אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי, מכון ויצמן למדע.

אילן גריבי, אמן אוריגמי ישראלי, מלמד כיצד לקפל את חידתו של אדווין קורי האנגלי.

התוכלו ליצור מארבעת המרובעים שקיפלתם ריבוע?

 

                                                                      

 
Domino Skyscraper

Domino Skyscraper
 

האם ניתן להפיל גורד שחקים בעזרת אבני דומינו?                           

  

 http://highmath.haifa.ac.il/images/stories/masheabai_oraha_velemida/domino.png  

 
לחמן

לחמן  

האתר כולל מאגר גדול של מבחני בגרות במתמטיקה ופתרונות מהשנים האחרונות, שמתעדכן באופן רציף.
http://highmath.haifa.ac.il/images/stories/lachman.png  

 
 
טיול בטבריה
כיתה:
בית ספר:
אורט במעלה, טבריה
שם העבודה: טיול בטבריה
נושא מתמטי:

מורה מנחה: 

   http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/Class_Works/ort_tveria.png  
 
 
טיול בתל אביב

כיתה: ט'
בית ספר:
בית ספר לאמנויות, קמפוס אריסון, תל אביב
שם העבודה:
טיול מתמטי בתל אביב
מורה מנחה: עמרי נווה

http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/medal.png

   

 
אולפנת אמית נגה - עבודות

כיתה: ט' מצוינות
בית ספר:
אולפנת אמי"ת נגה
שם העבודה:
אולפנת אמי"ת נגה- עבודות
מורה מנחה: מיכל מדמון

 

 
טיול מתמטי בנתניה

כיתה: ז'1
בית ספר:
אורט יד לייבוביץ' נתניה
שם העבודה:
טיול מתמטי בנתניה
מורה מנחה: ברכה חסן

 

 
טיול מתמטי ברחובות

כיתה: ח'4
בית ספר:
אורט רחובות
שם העבודה:
טיול מתמטי ברחובות
מורה מנחה: אלכס בזרסקי

 

 
מעגלים ועיגולים מסביבנו בנתניה

כיתה: ט' מופת
בית ספר:
שרת נתניה
שם העבודה:
מעגלים ועיגולים מסביבנו בנתניה
מורה מנחה: איריס כהנא

 

 
טיול בבית הספר סביון-גנ"י

כיתה: שכבת ח'
בית ספר:
סביון גני יהודה
שם העבודה:
טיול בבית הספר סביון-גנ"י
מורה מנחה: איריס אלמוג וגלית פסח

 

 
דרך יאיר פרג

שמות התלמידות: הילה שויער, מרי מוגילביץ', מור ברזני, שני גור, ויעל גרנות
כיתה:
בית ספר:
שם העבודה: דרך יאיר פרג
נושא מתמטי: בעית צפיפות
מורה מנחה: 

   http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/Yair_Pereg_Way.png

 
חשבון בתמרורים

שמות התלמידים: רועי גרנט, גיא זילברברג, רואי מאושר ועודד רוזנטל
כיתה: ז'
בית ספר: הרצל רעות, הרצליה
שם העבודה: חשבון בתמרורים
נושא מתמטי:  חידה - כתב סתרים בתרגילי חשבון
מורה מנחה:

http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/medal.png
פרס על הפעלה יצירתית

   http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/Traffic_Signs_Calculation.png

 
הפרגולה בהרצליה

שמות התלמידות: טלי יופה ושירה שניידר
כיתה: ז'
בית ספר: דוד בן גוריון, הרצליה
שם העבודה: הפרגולה בהרצליה
נושא מתמטי: 
מורה מנחה:
 

http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/medal.png
פרס על עבודה יצירתית

  http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/The_Pergola_In_Herzliya.png  

 
מלון האיילנד המתמטי

שמות התלמידים: שחר סלחטר, אורן צרפתי, גיא זמור
כיתה: י'
בית ספר: אורט גוטמן
שם העבודה: מלון האיילנד המתמטי
נושא מתמטי:  בעיות מילוליות
מורה מנחה: רינה זבודניק

   http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/The_Mathematical_Island_Hotel.png

 
כיכר עשרת האחים

שם התלמידותעמית עידו, נריה כהן, נטע קריאף, ליאת פנקס
כיתה: ז'
בית ספר: מכבים רעות מור
שם העבודה: כיכר עשרת האחים
נושא מתמטי: היקף ושטח מעגל
מורה מנחה: 

   http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/Ten_Brothers_Square.png

 
מעלים את המטרו בריבוע

שמות התלמידים: עמית אדרי ושלומי אביסידון
כיתה: י'
בית ספר: אורט גוטמן נתניה
שם העבודה: מעלים את המטרו בריבוע
נושא מתמטי: שטח מלבן ואלכסונו
מורה מנחה: רינה זבודניק

  http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/Squaring_The_Metro.png  

 
חטיפים

שם התלמידה: דריה שני
כיתה:  ז'
בית ספר: 
 בית הספר הדמוקרטי ע"ש נדב במודיעין
שם העבודה: חטיפים
נושא מתמטי:  בעיה מילולית
מורה מנחה: 

  http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/Snacks.png  

 
צל גאומטרי

שמות התלמידות: חן צמח וברנדה מישל בוטנר
כיתה:
בית ספר: אורט גוטמן
שם העבודה: צל גאומטרי
נושא מתמטי: חישוב גובה הפסל דרך צילו וצל האדם העומד במקביל לו
מורה מנחה:
 

http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/medal.png
פרס על עבודה בעלת עניין מתמטי

  http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/Sculpture_Height.png  
 

 

 
גן הפסלים בנתניה

שמות התלמידים: יובל פודוקסיק, אריאל מינץ
כיתה: י'
בית ספר: אורט גוטמן
שם העבודה: גן הפסלים בנתניה
נושא מתמטי:  שטח מלבן, יחס
מורה מנחה: רינה זבודניק

   http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/Netanya_Sculpture_Garden.png

 
טריגונומטריה בטבע

שמות התלמידים: שרון שטרנברג, רפאל פליישמן
כיתה:
בית ספר:
שם העבודה: טריגונומטריה בטבע
נושא מתמטי:  טריגונומטריה במישור
מורה מנחה: רינה זבודניק

http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/medal.png
פרס על עבודה המשלבת קישוריות לטבע ולסביבה

  http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/Nature_Trigonometry.png  

 
הסמל של מודיעין

שמות התלמידות: שיר מילוא ושירה בר אור
כיתה: ח'
בית ספר: יחד מודיעין
שם העבודה: הסמל של מודיעין
נושא מתמטי:  גיאומטריה - משולש שווה שוקיים, דמיון משולשים
מורה מנחה:  הדס רכלבסקי

http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/medal.png
פרס על עבודה בעלת עניין מתמטי

   http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/Modiin_Symbol.png

 
אולימפיאדת המתמטיקה

שם התלמיד: רותם אדר
כיתה: ז'
בית ספר: תיכון יחד מודיעין
שם העבודה: אולימפיאדת המתמטיקה
נושא מתמטי: נפח גליל
מורה מנחה: 

  http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/Math_Olympiad.png  

 
חישובים בכיכר התנועה

שמות התלמידים: רם צמח ועומר ג'אן
כיתה: י'
בית ספר: אורט גוטמן
שם העבודה: חישובים בכיכר התנועה
נושא מתמטי:  היקף ושטח מעגל
מורה מנחה: רינה זבודניק

  http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/Iris_Hill_Roundabout.png  

 
משאית הארטיקים

שמות התלמידות: לינוי עובדיה, אמילי ברלינסקי ורומי נעים
כיתה: ז'
בית ספר: חט"ב בן גוריון
שם העבודה: משאית הארטיקים
נושא מתמטי:  חישובי נפח
מורה מנחה: 

  http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/Ice_Cream_Truck.png  

 
שובר הגלים

שמות התלמידים: יהונתן שועלי ועידן תרשיש
כיתה: ז'
בית ספר: רעות
שם העבודה: שובר הגלים
נושא מתמטי:  ריצוף
מורה מנחה: 

ציון לשבח

   http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/Herzliya_breakwater.png

 
הכיכר ברחוב הדר

שמות התלמידות: מיטל קויפמן ושקד סבו
כיתה: ז'
בית ספר: הרצל-רעות
שם העבודה: הכיכר ברחוב הדר
נושא מתמטי:  בעיה מילולית
מורה מנחה: 

  http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/Hadar_Street_Square.png  

 
מרכז המבקרים של הכפר הירוק

שם התלמידה: ניקול פישביין
כיתה:
בית ספר: הכפר הירוק
שם העבודה: מרכז המבקרים של הכפר הירוק
נושא מתמטי:  בעיות מילוליות
מורה מנחה: 

   http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/Green_Village_Visitors_Center_Animals.png

 
התלמידים בכפר הירוק

שמות התלמידים: רואי טרוסטיאנצקי וסאן ויינר
כיתה:
בית ספר: הכפר הירוק
שם העבודה: התלמידים בכפר הירוק
נושא מתמטי:  בעיה מילולית
מורה מנחה: 

  http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/Green_Village_Students.png  

 
הפרסומת לכפר הירוק

שמות התלמידים: יאיר רויטמן ולידור סורקין
כיתה: ט'
בית ספר: הכפר הירוק
שם העבודה: הפרסומת לכפר הירוק
נושא מתמטי:  בעיה מילולית - אחוזים
מורה מנחה: 

   http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/Green_Village_School_Advertisement.png

 
הטווס מהכפר הירוק

שם התלמידה: רינת ירופייב
כיתה: ט'
בית ספר: הכפר הירוק
שם העבודה: הטווס מהכפר הירוק
נושא מתמטי:  בעיה מילולית
מורה מנחה: 

ציון לשבח

  http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/Green_Village_Peacock.png  

 
הרפת בכפר הירוק

שמות התלמידים: ליאור מזרחי, רועי מורד, נועם גל
כיתה:
בית ספר: הכפר הירוק
שם העבודה: הרפת בכפר הירוק
נושא מתמטי: 
מורה מנחה:
 

  http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/Green_Village_Cowshed.png  

 
הגדר

שמות התלמידות: נעה משעל ג'ירו, ליעד צוקרמן ותמר צ'צ'ק 
כיתה: ז'
בית ספר: חט"ב רעות הרצליה
שם העבודה: הגדר 
נושא מתמטי:  שטח מלבן
מורה מנחה: 

 

 
מעלית לים

שמות התלמידים: ליאור טשימוב ושלום תשובה 
כיתה: י'
בית ספר: אורט גוטמן, נתניה
שם העבודה: מעלית לים 
נושא מתמטי: גיאומטריה
מורה מנחה:
 רינה זבודניק

 

 
כיכר הדרקון

שם התלמיד: שי דניאל 
כיתה: ז'
בית ספר: בן גוריון, הרצליה
שם העבודה: כיכר הדרקון 
נושא מתמטי:  משחק, בעיה מילולית
מורה מנחה: 

ציון לשבח

 

 
שימוש במים
שמות התלמידים: איגור אלברט ולב אסטחוב
כיתה:  ט'
בית ספר:
הכפר הירוק
שם העבודה: שימוש במים
נושא מתמטי:
מורה מנחה:
                                                                                                        
  http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/Water_usage.png
 
 
גלגל החידות
שם התלמיד: ג'ואד ביסאן
כיתה:  ט'
בית ספר:
חט"ב יאנוח ג'ת
שם העבודה: גלגל החידות
נושא מתמטי:
גיאומטריה, שטח והיקף מעגל
מורה מנחה:
מאמון שנאן 
    http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/Wheel_puzzle.png
 
 
כיכר הכפר
שם התלמיד: סלמאן פרג'
כיתה:  ט'
בית ספר:
חט"ב יאנוח ג'ת
שם העבודה: כיכר הכפר
נושא מתמטי:
מורה מנחה:
מאמון שנאן
    http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/The_village_square.png
 
 
סולם הכפר
שם התלמידה: דומיה שקרה
כיתה:  ט'
בית ספר:
חט"ב יאנוח ג'ת
שם העבודה: סולם הכפר
נושא מתמטי:
סדרה חשבונית, שטח טרפז
מורה מנחה:
מאמון שנאן  

ציון לשבח
    http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/The_ladder.png
 
 
הבית הגאוני
שם התלמידה: מונא זיאדה
כיתה:  ט'
בית ספר:
חט"ב יאנוח ג'ת
שם העבודה: הבית הגאוני
נושא מתמטי:
יחס ודמיון
מורה מנחה:
מאמון שנאן
    http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/The_house.png
 
 
המזרקה
שם התלמיד: שהרבאן ביסאן
כיתה:  ט'
בית ספר:
חט"ב יאנוח ג'ת
שם העבודה: המזרקה
נושא מתמטי:
היקף מעגל, שטח עיגול
מורה מנחה:
מאמון שנאן
    http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/The_fountain.png
 
 
שטחים בלוח הכיתתי

שמות התלמידות: הדר פררה ורותם שלום 
כיתה: ז'
בית ספר: רעות
שם העבודה: שטחים בלוח הכיתתי 
נושא מתמטי: שטח מלבן, שטח משולש ישר זווית  
מורה מנחה:
 

 

 
חישובים בגן השעשועים

שמות התלמידות: הלן ישעיהו וחביבית טקלה 
כיתה: י'
בית ספר: אורט גוטמן, נתניה  
שם העבודה: חישובים בגן השעשועים 
נושא מתמטי:  הנדסה אנליטית, פרבולה
מורה מנחה: רינה זבודניק

http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/medal.png
פרס על עבודה יצירתית

   

 
מחשבים את חוף הים

שמות התלמידות: קים דוק ואיילין אהרון 
כיתה: י'
בית ספר: אורט גוטמן, נתניה  
שם העבודה: מחשבים את חוף הים 
נושא מתמטי:  גיאומטריה, בעיות מילוליות
מורה מנחה: רינה זבודניק

ציון לשבח

   

 
מקבילית הציפורים בירדן

שם התלמיד: דניאל רביץ' 
כיתה: ט'
בית ספר: הכפר הירוק  
שם העבודה: מקבילית הציפורים בירדן 
נושא מתמטי: גיאומטריה
מורה מנחה:

http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/medal.png
פרס על עבודה המשלבת קישוריות לטבע ולסביבה

   

 
סידור תלמידים על ספסל

שמות התלמידות: דניאלה פריגוז'ין ושלי צימברג
כיתה: ט'
בית ספר:
שם העבודה: סידור תלמידים על ספסל
נושא מתמטי: קומבינטוריקה והסתברות
מורה מנחה:

ציון לשבח

   

 
כביש 6

שמות התלמידות: דנה עזריה, רומי קובוס
כיתה:
בית ספר:
שם העבודה: כביש 6
נושא מתמטי: בעיה מילולית אוריינות
מורה מנחה:

 

 
דוכן להכנת תה
שם התלמיד: איליה קסלמן
כיתה: 
בית ספר:

שם העבודה: דוכן להכנת תה
נושא מתמטי:
מורה מנחה: 
                                                                                                     
 

http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/Tea_stall.png

 
 
בית בנוי מאבן
שם התלמידה: ארג'ואן ביסאן
כיתה:  ט'
בית ספר:
חט"ב יאנוח ג'ת
שם העבודה: בית בנוי מאבן
נושא מתמטי: דלתון

מורה מנחה:
מאמון שנאן      

ציון לשבח         
    http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/Stone_house.png
 
 
מרתון המדרגות
שם התלמיד: עמיר עג'מיה
כיתה:  ט'
בית ספר:
חט"ב יאנוח ג'ת
שם העבודה: מרתון המדרגות
נושא מתמטי:
בעית תנועה
מורה מנחה:
מאמון שנאן
   http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/Stairs_marathon.png
 
 
משימת היחס
שם התלמידה: נידאא ביבאר
כיתה: 
בית ספר:
חט"ב יאנוח ג'ת
שם העבודה: משימת היחס
נושא מתמטי:
מעגלים
מורה מנחה:
מאמון שנאן  
  http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/Speaker.png
 
 
המרצפת
שם התלמיד: אבי זצר
כיתה: ט'
בית ספר:
הכפר הירוק
שם העבודה: המרצפת
נושא מתמטי:
שטחים
מורה מנחה: 
                                                                                                         
   http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/School_floor.png
 
 
קבלה לכפר הירוק
שמות התלמידים: אהרון פסחוב, שי סנדלר, פול ליטווק
כיתה: ט'
בית ספר:
הכפר הירוק
שם העבודה: קבלה לכפר הירוק
נושא מתמטי:
מורה מנחה: 
                                                                                                          
   http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/School_acceptance.png
 
 
חידון הקרמיקה
שם התלמיד: ג'ואד סייף
כיתה: ט'
בית ספר:
חט"ב יאנוח–גת
שם העבודה: חידון הקרמיקה
נושא מתמטי:
שטחים, יחס
מורה מנחה: 
 מאמון שנאן 
   http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/Room_flooring.png
 
 
חקירת משולשים
שם התלמיד: ודיאן נזאל
כיתה: ט'
בית ספר:
חט"ב יאנוח–גת
שם העבודה: חקירת משולשים
נושא מתמטי:
מורה מנחה: 
 מאמון שנאן                                                                                                         
  http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/Rectangular_door.png
 
 
השלגים של רמת הגולן
שם התלמיד: אסף שירוני
כיתה: ז'
בית ספר:
בית הספר הדמוקרטי ע''ש נדב במודיעין
שם העבודה: השלגים של רמת הגולן
נושא מתמטי:
גרף המתאר טמפרטורה
מורה מנחה: 
                                                                                                          
   http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/Ramat_hagolan.png
 
 
בניין הרב קוק
שמות התלמידות: אילנה לייבוביץ', מאי אטינגר ויעל יוסף
כיתה: ז'
בית ספר:
חטיבת בן גוריון, הרצליה
שם העבודה: בניין הרב קוק
נושא מתמטי:
בעיה מילולית, חישוב שטח
מורה מנחה:
ברוריה קליין                                                                                                          
   http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/Rabbi_Kook.png
 
 
ההגיון המאתגר בעציצי הנוי
שם התלמיד: סלמאן שמא
כיתה: ט'
בית ספר:
חט"ב יאנוח – ג'ת
שם העבודה: ההגיון המאתגר בעציצי הנוי
נושא מתמטי:
חידה לוגית
מורה מנחה:
מאמון שנאן          
   http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/Plants.png
 
 
קשת מבריקה בבית עתיק
שם התלמיד:
כיתה: כיתת המצויינות במתמטיקה
בית ספר:
חט"ב יאנוח – ג'ת
שם העבודה: קשת מבריקה בבית עתיק
נושא מתמטי:
הפרבולה בצורה הקודקודית
מורה מנחה:
מאמון שנאן  
   http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/Old_house_arc.png
 
 
בית הבד
שם התלמידה: איה סעד
כיתה: ט'
בית ספר:
חט"ב יאנוח – ג'ת
שם העבודה: בית הבד
נושא מתמטי:
מורה מנחה:
מאמון שנאן    
   http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/Oil_press.png
 
 
האצטדיון בנתניה
שם התלמיד: אור דלל
כיתה:
בית ספר:

שם העבודה: האצטדיון בנתניה
נושא מתמטי:
אוריינות, סדרות, שיפוע
מורה מנחה: 
שולמית מקייטן    
   http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/Netanya_Stadium.png
 
 
כיכר המדינה
שמות התלמידים: גוני ירימי, אופק עזריה, אופק מלר וגל גבור
כיתה: ח'
בית ספר:
חט"ב רעות, הרצליה
שם העבודה: כיכר המדינה
נושא מתמטי:
היקף מעגל
מורה מנחה:
יעל וסרמן

ציון לשבח
   http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/Kikar_hamedina.png
 
 
המגרש בקרית אליעזר
שם התלמידה: מרח עבאס
כיתה: ט'
בית ספר:
חט"ב יאנוח-גת
שם העבודה: המגרש בקרית אליעזר
נושא מתמטי:
  בעיה מילולית
מורה מנחה: 
מאמון שנאן  
  http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/Haifa_stadium.png
 
 
הכיתות בכפר הירוק
שם התלמיד: אופק בורץ
כיתה: ט'
בית ספר:
הכפר הירוק
שם העבודה: הכיתות בכפר הירוק
נושא מתמטי:
בעיה מילולית
מורה מנחה: 
                                                                                                            
  http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/Hacfar_hayarok_classes.png
 
 
הבית הגיאומטרי
שם התלמידה: ריאאן עאמר
כיתה: ט'
בית ספר:
חט"ב יאנוח ג'ת
שם העבודה: הבית הגיאומטרי
נושא מתמטי: גיאומטריה - סימטריה, שטחים

מורה מנחה:
מאמון שנאן
                                                                                                            
  http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/Geometric_house.png
 
 
הגיאומטריה בגינה שלנו
שם התלמידה: ע'ידאא פרג'
כיתה: ט'
בית ספר:
חט"ב יאנוח ג'ת
שם העבודה: הגיאומטריה בגינה שלנו
נושא מתמטי:
גיאומטריה - בניה גיאומטרית בגאוגברה
מורה מנחה:
מאמון שנאן

http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/medal.png
פרס על שימוש בטכנולוגיה
  http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/Garden_geometry.png
 
 
חדר האוכל
שם התלמיד: דוד ביסקו
כיתה: ט'
בית ספר:
הכפר הירוק
שם העבודה: חדר האוכל
נושא מתמטי: בעיה חשבונית

מורה מנחה:

                                                                             
  http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/Dining_room.png
 
 
טיול בנתניה
כיתה:
בית ספר:
אורט יד ליבוביץ נתניה
שם העבודה: טיול בנתניה
נושא מתמטי:

מורה מנחה: שולמית מקייטן

http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/medal.png
   http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/Class_Works/Netanya.png  
 
 
טיול בעין מתמטית - ראשל"צ
כיתה: ח'4
בית ספר:
חטיבת הביניים על שם מיכאל דורות
שם העבודה: טיול בעין מתמטית - ראשל"צ
נושא מתמטי:

מורה מנחה: צופי שמואלי

http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/medal.png
  http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/Class_Works/Rishon_Lezion.png
 
 
רימון, מגן דוד ומתמטיקה
כיתה:
בית ספר:
אורט במעלה, טבריה
שם העבודה: רימון, מגן דוד ומתמטיקה
נושא מתמטי: 
מורה מנחה: 
    http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/Class_Works/Tiberias.png
 
 
מגדל העמק
שם התלמיד: לי בן יעקב
כיתה: ז'
בית ספר:
בן גוריון, הרצליה
שם העבודה: מגדל העמק
נושא מתמטי:

מורה מנחה:                                             
   http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/Migdal_HaEmek.png  
 
 
הרפת
שם התלמיד: גרגורי סטולבוב
כיתה: ט'
בית ספר:
הכפר הירוק
שם העבודה: הרפת
נושא מתמטי:
בעיה מילולית: חשבון שברים
מורה מנחה:

                                                                             
  http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/Cowshed.png
 
 
תחנת האוטובוס
שם התלמידה: ג'וי אלעד
כיתה: ז'
בית ספר:
חטיבת ביניים ע"ש בן גוריון
שם העבודה: תחנת האוטובוס
נושא מתמטי:
בעיה מילולית
מורה מנחה: ברוריה קליין

                                                                                                                   
     
  http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/Bus_stop.png
 
 
הגיאומטריה במרפסת שלנו
שם התלמיד: רימא עאמר
כיתה: ט'
בית ספר:
חט"ב יאנוח ג'ת
שם העבודה: הגיאומטריה במרפסת שלנו
נושא מתמטי: גיאומטריה
מורה מנחה: מאמון שנאן
                                                                                               
  http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/Balcony_geometry.png
 
 
הדלת
שם התלמידה: רימא דאהר
כיתה: ט'
בית ספר:
חט"ב יאנוח ג'ת
שם העבודה: הדלת
נושא מתמטי:
גיאומטריה
מורה מנחה: מאמון שנאן

                                                                                               
  http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/TmunaIsraelit2012/A_door.png
 
 
<< התחלה < קודם 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 הבא > סוף >>

תוצאות 910 - 1010 מ 3029Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב