Home2 arrow home3 arrow ההתקפה מן המאדים

ההתקפה מן המאדים
הוכן ע"י: שמואל אביטל
תקציר: בחומר מובאת בעיה דמיונית המתבססת על העובדה שלא ניתן למצוא שלוש נקודות על כדור אחד, שתמצאנה שלושתן באותו חצי כדור.
מקור:
גליונות לחשבון מס' 44 , ניסן תשל"ו.


תגים:  גיאומטריה הנדסה גיאומטרית המרחב הנדסת המרחב כדור.
 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב