מתכונותיו של משולש פסקל
הוכן ע"י: שמואל אביטל
תקציר: בחומר מוצגות שאלות לחקירה עצמית הקשורות למשולש פסקל.
מקור:
גליונות לחשבון מס' 53 , אייר תשל"ח.


תגים:  היסטוריה של המתמטיקה פסקל אלגברה משולש פסקל חשבון חיבור סכום.
 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב