Virtual Math Museum

Virtual Math Museum

"מוזיאון מתמטי" וירטואלי מפותח על-ידי קבוצה בינלאומית של מתמטיקאים הנקראת 'מאגד 3DXM'.  בנוסף לתמונות, המוזיאון גם מציע תוכנית מחשב לביצוע משימה ודפי הסבר להורדה בפורמט-PDF. 
 Sample Image

 

 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב