Home2 arrow home3 arrow מברק מס' 26
דף הבית arrow פיצוחים מתמטיים arrowארכיון מברקים arrow מברק מס' 26


מברק מתמטי מס' 26 נשלח בתאריך: 22/01/09

שלום לכולם,

לפניכם ה"מברק המתמטי" של המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל-יסודי:

  • 1. הפיצוח הפעם, מעגלי ארכימדס, עוסק בנושא היקף ושטח מעגל ומספר על ארכימדס שחקר צורות מעגליות מיוחדות: הארבלוס והסולינון.
  • 2. אנו מצרפים את הפתרונות לפיצוח הקודם סדרה הנדסית מתכנסת. תודה למשה שוורץ שתרם את פתרונותיו.
  • 3. ההרצאה הקרובה של סדרת ההרצאות חושבים מתמטיקה של החוג לחינוך מתמטי באוניברסיטת חיפה - של Prof. Patricio Herbst תיערך בוידאו קונפרנס ב-יום ה' 29/01/09 באוניברסיטת חיפה, בניין ראשי, חדר 606.
  • 4. ההרצאה הקרובה בסדרת הרצאות בחינוך מתמטי, מטעם מכון דוידסון לחינוך מדעי, מכון ויצמן למדע: ד"ר מיכאל פריד, אוניברסיטת בן-גוריון. ההרצאה תתקיים ביום ה' 05/02/09, בשעות 13:00-14:00 בחדר הישיבות, במכון דוידסון לחינוך מדעי, מכון ויצמן למדע. נושא ההרצאה: "היסודות" (האלמנטים) של אוקלידס והגופים המשוכללים.

בברכה,
צוות המרכז

 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב