plus magazine

Plus magazine  

המגזין פותח דלת לעולם המתמטיקה, לכל יופיה ויישומיה, על ידי הצגת מאמרים של טובי
המתמטיקאים
 וכותבים מדעיים בנושאים מגוונים כמו אומנות, רפואה, חקר היקום וספורט.                             

 Sample Image

 
 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב