Home2 arrow home3 arrow התבונה שבהתבוננות: שיפור הראיה המרחבית
התבונה שבהתבוננות: שיפור הראיה המרחבית

התבונה שבהתבוננות: שיפור הראיה המרחבית באמצעות יחידת-התערבות בקרב תלמידי תיכון
כתבו: אסתי דיין ודורית פטקין
מדור: מהמחקר בחינוך מתמטי
תקציר: חקירה שנושאה הוא: האם ניתן לשפר את הראייה המרחבית של תלמידים על-ידי הוספת יחידת לימוד בנושא.
מקור:
 על"ה 44, תשע"א 2011 תגים:  יחידת התערבות שיפור יכולת הראיה המרחבית הבדלים מגדריים יכולת רוטציה שכלית יכולת תפיסה מרחבית יכולת ויזואליזציה מרחבית איזומטריה- מישור מקודד היטלים ופריסות של גופים פריסות
 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב