יישומים דינאמיים לשאלות בגרות

דף הבית arrow משאבי הוראה ולמידה arrow מאגר יישומים דינאמיים arrow יישומים דינאמיים לשאלות בגרות

ישומים דינאמיים לשאלות בגרות

כל היישומים פותחו במרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי, בעזרת התוכנה גאוגברה, בהתאמה לשאלות מבגרויות.
 

 נושא

3 יח"ל

 4 יח"ל 

 5 יח"ל

אנליזה

תשע"א
 - 003 חורף, שאלה 4

תש"ע
 - 003 חורף, שאלה 5 

תשס"ט
 - 003 חורף, שאלה 5
 - 003 חורף, שאלה 1 
 - 003 קיץ, שאלה 5
 - 003 מועד ב', שאלה 1א'
 - 003 מועד ב', שאלה 1ב'

תשס"ח
 -
003 קיץ, שאלה 5


תשס"ו
 - 003 חורף, שאלה 5

תשע"ב
 - 
804 חורף, שאלה 8

תשע"א
 - 003 חורף, שאלה 4
 - 004 חורף, שאלה 5


תש"ע
 - 003 חורף, שאלה 5 
 - 004 חורף, שאלה 4
 - 004 חורף, שאלה 5 
 - 004 קיץ, שאלה 5
 -
004 מועד ב, שאלה 3
 - 
804 מועד ב, שאלה 9

תשס"ט
 - 003 חורף, שאלה 1
 -
004 חורף, שאלה 4 
 
003 חורף, שאלה 5 
 - 003 קיץ, שאלה 5
 - 003 מועד ב', שאלה 1א'
 - 003 מועד ב', שאלה 1ב'
 
- 004 מועד ב', שאלה 5
 - 004 מועד ב', שאלה 3

 -
004 מועד ב', שאלה 5
 

תשס"ח
 - 003 קיץ, שאלה 5 
 - 004 חורף, שאלה 5

תשס"ו
 - 003 חורף, שאלה 5
 - 003 חורף, שאלה 5 - הכללה

 תשע"א
 - 806 קיץ, מועד ב', שאלה 9

תש"ע
 - 006 קיץ, שאלה 4

תשס"ט
 
006 מועד ב', שאלה 5

 אלגברה

 המאגר החדש
 
- 801 שאלה 5

   שינוי נושא נוסחא-
 -
801 שאלה 5
 -
801 שאלה 6    

   קריאת גרפים-
 -
801 שאלה 21
 

   פונקציות-
 -
802 שאלה 5

 -
802 שאלה 14
 
    גדילה ודעיכה-  
 
-
802 שאלה 2
 
- 802 שאלה 8-9
 - 802 שאלה 26   

   סדרות-
 
- 801 שאלות 16-17    
 
- 802 שאלה 22   
 - 802 שאלה 23   
 - 802 שאלה 26   

   
טריגונומטריה   המאגר החדש
 
- 802 שאלה 7
 - 802 שאלה 25
 -
802 שאלה 27
 - 802 שאלה 19-20

תש"ע
 - 
804 קיץ, שאלה 7
 - 004 מועד ב', שאלה 2 

תשס"ט
 - 
004 מועד ב, שאלה 2
 

 

גאומטריה
וגאומטריה אנליטית

  המאגר החדש 
 
- 801 שאלה 29

   גאומטריה אנליטית-
 - 801 שאלה 23
 
- 801 שאלה 32,33,34
 

תשע"ב
 - 804 קיץ, שאלה 4

תשע"א 
 -
805 קיץ, שאלה 2

תש"ע
 
-
005 חורף, שאלה 4

תשס"ט
 - 804 קיץ, שאלה 5

תשס"ז
 - 005 חורף, שאלה 3
 
005 מועד ב, שאלה 3

תשע"ג
 
- 807 קיץ, שאלה 1

תשע"ב
 - 806 קיץ, שאלה 5
 - 807 קיץ, שאלה 4

תשע"א
007 קיץ, שאלה 2
- 
007 חורף, שאלה 1 

תש"ע
 - 
005 חורף, שאלה 4 
 - 
007 מועד ב', שאלה 1א'
 - 007 מועד ב', שאלה 1ב'
 - 007 מועד ב', שאלה 2
 
- 806 מועד ב', שאלה 5

תשס"ט
 - 007 קיץ, שאלה 1

 - 807

תשס"ז
 - 005 חורף, שאלה 3
 - 005 מועד ב, שאלה 3


הצעה להתאמת שאלות בגרות משאלון 003 לשאלון 803 

 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב