שני מעגלים
 

 שני מעגלים

 

נושא: שני מעגלים.
כיתה: יא'-יב'
מבוסס על בחינת בגרות:
שאלון 005, חורף תש"ע, שאלה 4.
תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

 

 


תגים:  גיאומטריה מעגל משיק למעגל מיתר ישרים מקבילים
 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב