בעיית קיצון - חלקת אדמה
 

בעיית קיצון - חלקת אדמה

 

מקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי 
אופי הפעילות: משימה אוריינית מלווה ביישום דינאמי 
תאור: מתוך משימות אוריינות לכיתה ט בנושא פונקציות,
חלקת אדמה משימה בה שילוב של פונקצית הישר ופונקציה ריבועית.
המשימה מלווה ביישומון המדמה את הסיטואציה המתוארת בשאלה.
שאלה דומה מופיעה במאגר השאלות ל-3 יח"ל.

 


 


 

 

 


תגים:  חדו"א בעיית קיצון שטח מלבן
 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב