הרכבת פונקציה לוגריתמית על פונקציה ריבועית
 

הרכבת פונקציה לוגריתמית על פונקציה ריבועית

נושא: הרכבת פונקציה לוגריתמית על פונקציה ריבועית.
כיתה: יא'- יב'
מבוסס על בחינת בגרות:
שאלון 004, חורף תשס"ט, שאלה 4. 
תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

 


תגים:  פונקציה לוגריתמית הרכבת פונקציות תחום הגדרה התאמת גרפים
 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב