בעיית קיצון – מרחק אנכי בין שתי פונקציות
 

בעיית קיצון – מרחק אנכי בין שתי פונקציות

 

נושא: בעיית קיצון – מרחק אנכי בין שתי פונקציות .
כיתה: '- יב'
מבוסס על בחינת בגרות:
שאלון 003, קיץ תשס"ח, שאלה 5. 
תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

 

 


תגים:  חדו"א בעיית קיצון
 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב