בעיית קיצון - מרחק בין שתי פונקציות לוגריתמיות
 

בעיית קיצון - מרחק בין שתי פונקציות לוגריתמיות

 

נושא: בעיית קיצון - מרחק בין שתי פונקציות לוגריתמיות.
כיתה: יא'- יב'
מבוסס על בחינת בגרות:
שאלון 004, חורף תשע"א, שאלה 5. 
תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי חדש המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

 

 


תגים:  חדו"א בעיית קיצון גרפים שטח מלבן
 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב