אורך קטע בין פונקציות לוגריתמיות
 

 אורך קטע בין פונקציות לוגריתמית

 

נושא: אורך קטע בין פונקציות לוגריתמיות.
כיתה: יא'- יב'
מבוסס על בחינת בגרות:
שאלון 004, חורף תשס"ח, שאלה 5. 
תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

 

 


תגים:  שאלות קיצון משתנה תלוי משתנה בלתי תלוי פרבולה היקף מלבן גיאומטריה המישור
 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב