מרובע שאלכסוניו מאונכים
 

מרובע שאלכסוניו מאונכים - מתוך מאגר 801 

 

נושא: מרובע שאלכסוניו מאונכים.
כיתה: יא'- יב'
מבוסס על בחינת בגרות: 
מתוך המאגר החדש 801, שאלה 5. 
תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

 


תגים:  מרובע שטח מרובע אלכסונים שינוי נושא נוסחה
 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב