האתגר: העצמת תפקיד התלמידים בשיח בשיעורי מתמטיקה
 

שם המצגת:
האתגר: העצמת תפקיד התלמידים בשיח בשיעורי מתמטיקה

מרצה
: ד"ר אורלי גוטליב, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
מתוך:
הכנס הארצי השנתי להוראת מתמטיקה בחינוך העל-יסודי: מגמות עכשוויות בחינוך מתמטי 2011
קהל היעד: 

תקציר

   
 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב