Home2 arrow home3 arrow המשולש שטחו וחציו
המשולש שטחו וחציו
 

המשולש שטחו וחציו

 

נושא: המשולש שטחו וחציו.
כיתה: 
מבוסס על בחינת בגרות:
המאגר החדש, שאלון 801-אנליטית, שאלה 23. 
תיאור:
דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

   

 

 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב