מקבילית ומקבילים
 

מקבילית ומקבילים

 

נושא: מקבילית ומקבילים
כיתה: 
מבוסס על בחינת בגרות:
קיץ תשע"ב, שאלון 806, שאלה 5. 
תיאור:
דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

   

 

 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב