סדרה חשבונית

 

נושא: סדרה חשבונית                 
כיתה: י, יא
מבוסס על המאגר החדש, שאלון 802, שאלה 23.  
תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי   לחקירת הקשר בין סדרה חשבונית בייצוגה המספרי , הנוסחה האלגברית ולייצוגה הגרפי.  ניתן לשנות את האיבר הראשון של הסדרה ואת הפרש הסדרה ולבדוק את השפעתם על הגרף. מתאים לכל רמות הלימוד.  

 


תגים:  סדרה חשבונית גרף קישוריות לינארי ישר
 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב