סימטריה בפונקציה רציונאלית – ההופכית לפונקציה לינארי
 

סימטריה בפונקציה רציונאלית – ההופכית לפונקציה לינארית   

 

נושא: סימטריה בפונקציה רציונאלית – ההופכית לפונקציה לינארית                                              
כיתה: 
מבוסס על בחינת בגרות: קיץ תשע"א, שאלון 805, שאלה 2. 
תיאור: דף עבודה אינטראקטיבי ויישום דינאמי

 

 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב