הריבוע וקטע אמצעים
 
 הריבוע וקטע אמצעים

 

נושא: הריבוע וקטע אמצעים                
כיתה:
מבוסס על בחינת בגרות: מאגר 802, שאלה 19-20 
תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות              

 

 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב