עלייה במחירי הדירות
 
 עלייה במחירי הדירות

 

נושא: בעיות גדילה ודעיכה     
כיתה:
מבוסס על בחינת בגרות: המאגר החדש, שאלון 802, שאלה 26.  
תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה ממאגר 802.
הפעילות עוסקת בהשוואה בין עליה של המחירים של שתי דירות בגידול מעריכי. ביישום ניתן להשוות ולקשר בין הייצוג הגרפי, הטבלאי והאלגברי. ניתן לעקוב אחר ערכים וניתן גם לשנות את קבועי פונקצית הגידול.     

 


תגים:  פונקציה מעריכית גידול ודעיכה
 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב