דף הבית arrow משאבי הוראה ולמידה arrow חטיבת ביניים 

 

חטיבת ביניים

למדור :
התוכנית החדשה בחטיבת הביניים
   

גיאומטריה דדוקטיבית - חומרים פרי עטו של פרופ עמוס ארליך.

משימות אוריינות   פיתוח משימות לטיפוח אוריינות מתמטית בקרב תלמידי כיתות ז', ח', ט' ו- י' .
באתר משימות אינטגרטיביות עתירות מלל, הדורשות יכולת יישום של מיומנויות אריתמטיות, אלגבריות, סטיטסטיות וגאומטריות.
המשימות דורשות הבנה של תהליכי השתנות ויחסים בין גדלים שונים, עם דגש על תיאור גרפי של  תהליכי השתנות, וכן ידע בסטטיסטיקה ובהסתברות והיכרות עם תכונות של צורות במישור וגופים במרחב.
למשימות מצורפים פתרונות והערות דידקטיות.
 Sample Image

מיומנויות אלגבריות לכיתות ז'-ח': מאגר משימות
מאגרי משימות, בפיתוח מכון וייצמן, המיועדים לכיתות ז' ו-ח'. המשימות עוסקות
במיומנויות אלגבריות תוך פיתוח תהליכי חשיבה. הנושאים הנכללים במאגר: מספרים מכוונים, ביטויים אלגבריים, משוואות ואי שוויונים, מערכת משוואות,פירוק לגורמים ושברים אלגבריים. 
Active Image

מילון בגיאומטרייה  מילון מונחים בגיאומטרייה מאת האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימוד.  
Active Image

מילון מושגים: פונקציות מילון מונחים ב"פונקציות" מאת מטח. המילון כולל הגדרות ותיאורים,נוסחאות, משפטים ודוגמאות בנושאים: משפחות של פונקציות, גבול של פונקציה, רציפות, חישוב גבולות ועוד.
Active Image
 
מילון מושגים: אלגברה מילון מונחים באלגברה מאת מטח. המילון כולל  הגדרות ותיאורים,נוסחאות, משפטים ודוגמאות בנושאים: חזקות, פולינומים, כפל מקוצר, משוואות ועוד.

 Active Image


חשיבה כמותית חוברות ובהן פעילויות לפיתוח חשיבה כמותית, שילוב נושאים כמותיים בלימודי המתמטיקה בחטיבות הביניים. Sample Image

פעילויות בנושא של הוכחות בפיתוח אוניברסיטת תל אביב:
חוברת למורה
חוברת לתלמיד
פעילויות לתלמידים בחטיבת הביניים בעיקר, הכוללות רעיונות למשפטים בתחומים שונים של המתמטיקה (גיאומטריה אבל גם פונקציות, אלגברה הסתברות וכו). כמו כן החוברות מכילות דוגמאות להוכחות שכתבו תלמידים, ויש צורך לקבוע האם הן נכונות או לא, ומה הבעיה במקרה שאינן נכונות.
כמו כן מצורפים פתרונות לפעילויות.
 
 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב