בעית קיצון במשולש ישר זווית
 

בעית קיצון במשולש ישר זווית

 

נושא: בעיות קיצון.
כיתה: 
מבוסס על בחינת בגרות:
שאלון 804 חרף תשע"ב 
תיאור:
מתבסס על בחינת בגרות, שאלון 804 חרף תשע"ב. דף עבודה ויישום דינאמי לחקירת בעית קיצון במשולש ישר זווית. בדף העבודה הנחיות לחקירה ולפתרון בדרכים שונות. שימוש במשפט התיכון ליתר שווה למחציתו. דף העבודה והיישום נוצרו על ידי עמרי נווה ובעריכת מרכז המורים.

 

 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב