Home2 arrow home3 arrow יחסי שטחים במשולש
יחסי שטחים במשולש
 

יחסי שטחים במשולש

 

נושא: דמיון                                       
כיתה:  
תיאור:
נתון משולש ובו שני תיכונים. מה נוכל ללמוד על המשולשים שנוצרו. שימוש במשפט על התיכון המחלק את המשולש לשני שטחים שווים, ובמשפטי דמיון, יחס הגבהים ויחס השטחים. דף עבודה ויישום דינאמי

   

 

 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב