Home2 arrow home3 arrow מלבן ודלתון
מלבן ודלתון
 

מלבן ודלתון   

 

נושא: דמיון  
תיאור: יישום דינאמי בו מוצגת בעיה גיאומטרית פתוחה. יצרו אמצעים לחצי מהאלכסונים. יש לחקור את הצורות הנוצרות באיור, למצואר משולשים חופפים ודומים ולמצוא יחסי שטחים שונים.

 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב