Home2 arrow home3 arrow ניסוח של בעיות חקר חדשות
ניסוח של בעיות חקר חדשות

ניסוח של בעיות חקר חדשות בסיבת גאומטריה דינמית (DGE)
בעיות הנוצרות למטרת חקר ובעיות הנוצרות במהלך חקר

מדור: מהמחקר בחינוך המתמטי
כתבה:
 פרופ' רוזה לייקין

תקציר: מאמר זה מציג את התובנות ממחקר ארוך טווח שנערך תוך שימוש במתודולוגיית ניסוי-עיצוב (design experiment). הניסוי נערך במסגרת תכנית להכשרת מורים, שהתמקדה בפיתוח כישורי פתרון בעיות וניסוח בעיות חדשות. בפרט, מציג המאמר אופנים שונים בהם ניתן לנסח בעיות חדשות תוך עיסוק בבעיות חקר בגיאומטריה דינאמית, ומדגים אותם באמצעות בעיות חקר שיצרו הסטודנטים במסגרת התוכנית. 
החומר פורסם במסגרת:
 על"ה 50, תשע"ד 2014
.


 

 

 

 

 

 

 

 

 


תגים:  חקר גאומטריה סביבת גאומטריה דינמית ידע ומיומנויות של מורים ניסוח בעיות חדשות הוכחות בדרכים שונות
 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב