Home2 arrow home3 arrow תוכנית הלימודים החדשה לכיתה ח' תשע"ב
תוכנית הלימודים החדשה לכיתה ח' תשע"ב
דף הבית arrowמשאבי הוראה ולמידה arrowהתוכנית החדשה בחטיבת הביניים arrowתוכנית הלימודים החדשה לכיתה ח'
 
תוכנית הלימודים החדשה לכיתה ח' 
 
Sample Imageתכנון שנתי לתכנית הלימודים החדשה לשנת תשע"ב 
  כיתה ח' בנפרד מלאריק
 

Sample Imageלוח שנה מתמטי לכיתות ז' וח' של צוות המדריכים במחוז חיפה.

Sample Imageמבט כללי - תכנית הלימודים החדשה לחטיבת הביניים כיתה ח' - תשע"א - ניצה שיאון
  - פריסות מותאמות לספרי הלימוד במדור ספרי הלימוד 

Sample Imageחומרי השלמה לכיתה ח'
  
זוויות מתחלפות בין ישרים מקבילים וישר חותך
  - שטחים של מעגל ומרובעים ושטחים מורכבים   בערבית   
  - משולש שווה שוקיים
  - שטחים מורכבים - גרסה מצומצמת מתאימה גם לתלמידים מתקשים ומיצוי

Sample Imageהתארגנות לקראת יישום תוכנית לימודים חדשה תשע"א

Sample Imageמפרטי המיצ"ב במתמטיקה (בעברית ובערבית) לכיתות ח באתר ראמ"ה.
  שימו לב במפרט של המיצב בגיאומטריה נדרשים משפטי חפיפה של משולשים - הכרה, זיהוי, 
  חישובים והסקת מסקנות ללא הוכחות פורמליות.

Sample Image"מספרים בראש" - סידרת מבדקים המבוססת על מאגר השאלות למבחני הארציים לכיתה ח', 
   נבנתה ע"י מירטה לוין.
 

 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב