Home2 arrow home3 arrow לומדים ביחד - מאיר בוזגלו
לומדים ביחד - מאיר בוזגלו

 

לומדים ביחד - ד"ר מאיר בוזגלו

שם המרצה: ד"ר מאיר בוזגלו
תקציר: ד"ר מאיר זוגלו מסביר למה מתמטיקה? למה ללמד מתמטיקה?
מקור:
 
לומדים ביחד, עונה 1. אתר MAKO

http://highmath.haifa.ac.il/images/%D7%9C%D7%9E%D7%94%20%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8%20%D7%91%D7%95%D7%96%D7%92%D7%9C%D7%95.PNG    

 
 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב