Home2 arrow home3 arrow הפרבולה כמקום גיאומטרי
 

הפרבולה כמקום גיאומטרי

 

נושא: מקומות גיאומטריים  
תיאור: דף עבודה אינטראקטיבי , יישום דינאמי (להורדה) וסרטון הדגמה.
. חקירת המקום הגיאומטרי של הפרבולה כאוסף הנקודות שמרחקן מנקודה קבועה (המוקד) ומישר קבוע (המדריך) הוא קבוע. ביישום ניתן לשנות את מיקום המוקד והמדריך ולחקור את הקשר ביניהם לצורת הפרבולה ומיקומה. הפעילות מלווה בסרטון הדגמה .

 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב