Home2 arrow home3 arrow טיפוח תלמידים מצטיינים ומחוננים במתמטיקה
טיפוח תלמידים מצטיינים ומחוננים במתמטיקה

טיפוח תלמידים מצטיינים ומחוננים במתמטיקה

שם המרצה: פרופ' רוזה לייקין
תקציר: פרופ' רוזה לייקין מסבירה מהי הצטיינות במתמטיקה וכיצד ניתן לטפח תלמידים מצטיינים ומחוננים בתחום זה.
מקור:
אתר מחונNet.

http://highmath.haifa.ac.il/images/%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%94-%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A0%D7%A0%D7%99%D7%9D.PNG     

 
 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב