קובץ תרגילים- אנליזה
 

קובץ של 125 תרגילים בנושאים מרכזיים באנאליזה לחטיבה העליונה
בעמוד הראשון תמצאו טבלה ובה מיון של הבעיות לפי הנושאים המרכזיים בהן ניתן לשלב את העבודה על פתרונן, או לעשות בהן שימוש להערכת ההישגים של התלמידים שלמדו נושאים אלה.

פיתוח: ד"ר אלה שמוקלר וגב' נעמי בוחניק.


  


 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב